EP:n liitto julistaa kiinteän laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi Lapuan kaupungin alueelle


Verkkokaapeli.

Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Lapua kaupungin alueelle.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisest.

Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020 kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 12.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa Pohjois-Karjalan liiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:

  • Jani Palomäki puh. 040 6883 187, jani.palomaki@etela-pohjanmaa.fi
  • Tapani Tarri puh. 040 6412 866, tapani.tarri@etela-pohjanmaa.fi
  • Esa Huurreoksa puh. 050 3824 980, esa.huurreoksa@pohjois-karjala.fi