Espanjalaisen Cantabrian alueen hyvät käytännöt esittelyssä


Intencive-hankkeen, Interreg Europe -ohjelman ja Euroopan unionin rakennerahaston logot.

Lokakuun 26.päivä järjestetyssä verkkotilaisuudessa Espanjan Cantabrian alueen toimijat esittelivät terveys- ja hyvinvointiteknologian hyviä käytäntöjään. Tilaisuudessa oli yli 40 osallistujaa eri Euroopan maista. Esiteltyjä aiheita olivat terveysteknologian ekosysteemi Cantabriassa sekä kolme hyvää käytäntöä. Käytännöt olivat SCS sovellukset, Hepatiitti C-viruksen hoitoon ja ehkäisyyn liittyvät hankkeet sekä Sairaala kotona -malli. Tilaisuuden järjesti Valdecillan biolääketieteellinen tutkimuskeskus, joka on hankepartnerina INTENCIVE-hankkeessa.

SCS sovellukset

Tilaisuudessa esiteltiin erilaisia terveyssovelluksia mobiililaitteille. Työkalujen avulla parannetaan pääsyä terveydenhuoltoon. Sovellukset ovat ladattavissa ilmaiseksi. Kansalaiset voivat sovelluksen avulla päästä käsiksi omiin terveystietoihinsa (raportit, testit, jonotuslistat, sähköiset reseptit). Lisäksi sovelluksista löytyy tietoja terveysasemista ja apteekeista alueella.

Etäkonsultaatio infektion hoidossa

Cantabriassa on toteutettu kaksi hanketta (Jailfree-C ja HONEST), joissa on pyritty nujertamaan Hepatiitti-C virus vankien keskuudessa hyödyntäen etäkonsultaatiota diagnosoinnissa, hoidossa ja seurannassa lääkärin ja potilaan välillä. Hankkeissa on luotu malli, jossa moniammatillinen tiimi työskentelee yhdessä. Malli on juurtunut sittemmin normaaliksi käytännöksi. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu asiantuntijoita esim. tartuntataudeista, sosiaalialalta, hoitajia sekä vankilan lääkäreitä. Potilaat ovat joko vankiloissa tai avovankiloissa.

Sairaala kotona -malli

Sairaala kotona -mallin mukaan Cantabriassa toteutetaan potilaiden hoitoa ja seurantaa, esimerkiksi leikkausten jälkeen, potilaan kotona. Leikkauksen jälkeen palvelua tarjotaan tietyn aikaa potilaan kotiin, niin että hyödynnetään etäratkaisuja, ja lisäksi tiimi lääkäreitä ja hoitajia tekevät käyntejä potilaan kotiin. Mallilla on selkeitä kustannussäätöjä sekä potilaan kuntoutuminen on parempaa.

Lisätietoa INTENCIVE-hankkeesta sen englanninkielisiltä verkkosivuilta täältä.