Etelä-Pohjanmaan ammattialojen osaamistarvekysely


Koristeellinen.

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa osaamistarvekyselyn Etelä-Pohjanmaalle. Kysely on osa käynnistynyttä alueellista ennakointiprosessia, jossa pyrkimyksenä on kerätä laajemmin näkökulmia eri puolelta Suomea ja rikastaa kansallisessa prosessissa kerättyä materiaalia.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattien muuttuvia osaamistarpeita, jotta ne voidaan ottaa paremmin huomioon koulutuksen suunnittelussa ja maakunnan strategisessa kehittämisessä.

Kyselyssä yhteensä 24 ammattialaa, joihin kaikkiin mahdollista vastata. Etelä-Pohjanmaan elinkeinorakenteen ja työvoimapulan kannalta viideksi keskeisimmäksi ammattialaksi arvioitiin:

  • Metallityöntekijät
  • ICT-alan asiantuntijat
  • Lähi- ja perushoitaja
  • Elintarviketyöntekijä
  • Sairaanhoitajat

Kysely on avoinna 20.2.2023 saakka. Tarkoituksenamme on saada mahdollisimman paljon vastauksia maakunnan toimijoilta, jotta kootut näkökulmat hyödyttävät kansallista ennakointiprosessia ja maakunnan omat toimijat voivat hyödyntää materiaalia koulutussisältöjen suunnittelussa.

Siirry kyselyyn

Lisätiedot

Marko Rossinen, marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi