Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR- ja JTF-haut avautuvat 2.9.2024


Koristellinen.

Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR- ja JTF-hankehaut ovat avoinna 2.9.–31.10.2024. EAKR-haussa rahoitusta on haettava yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa ja JTF-haussa noin 0,6 miljoonaa euroa. 

EAKR-rahoitusta on haettavana seuraavasti: 

  • erityistavoitteissa 1.1 (Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen) ja 1.2 (Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi) noin 1,9 miljoonaa euroa 
  • erityistavoitteissa 2.1 (Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen) ja 2.3 (Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen) noin 1,6 miljoonaa euroa. 

JTF-rahoitus kohdentuu kokonaisuudessaan erityistavoitteeseen 7.1 (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä). Rahoitusta voi hakea yleisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin, mutta ei kuntien perusrakenteen investointeihin. 

Hakuinfo 

Hakuinfo molemmista hauista järjestetään Teams-yhteydellä 4.9. klo 13–15. Voit liittyä infoon tästä linkistä. Ilmoittautumisia ei tarvita. 

Kovan viikon hankkeet -keskustelutilaisuus 

Järjestämme 20.9. klo 10–11.30 vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden EAKR- ja JTF-hankkeiden hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi muutoshakemustilanteista. Paikalla keskustelemassa on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoitus- ja maksatusasiantuntijoita. 

Tilaisuus järjestetään Seinäjoella, eikä siihen ole mahdollisuutta osallistua etäyhteyksin. Avaamme ilmoittautumisen elokuussa! 

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Euroopan unionin osa-rahoituksen logo