Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet


Koristeellinen.

Valtakunnassa käydään parhaillaan äänekästä vaalikeskustelua ja taustoilla kiivasta vaikuttamistyötä siitä, miten maata kehitetään tulevaisuudessa. Etelä-Pohjanmaan liitto aluekehitysviranomaisena kuuluu hallitusohjelmaan vaikuttamisen taustajoukkoihin ja on tehnyt pohjatyötä määrittelemällä maakunnan hallitusohjelmatavoitteita.

Monen muun maakunnan tapaan Etelä-Pohjanmaan murheenkryyni on väestökehitys. Ihmisiä kuolee huomattavasti enemmän kuin syntyy. Viime vuonna väkilukumme väheni tuhannella hengellä. Samanaikaisesti työ- ja elinkeinoelämämme ratkeaa liitoksissaan pohtiessaan, mistä saada työvoimaa. Luonnolliselle väestökehitykselle on vaikea tehdä taikatemppuja, mutta muutamalle asialle voimme tehdä jotakin: nuorten ikäluokkien koulutusmahdollisuuksille sekä opiskelu- ja työperäiselle maahanmuutolle.

Etelä-Pohjanmaa menettää kaikista Suomen maakunnista nuoriaan eniten muualle Suomeen. Tämä johtuu siitä, että meillä on selvästi kaikkein pienimmät korkeakoulujen sisäänottomäärät suhteessa alueen 15–24-vuotiaisiin nuoriin.

Tuoreimpien tilastojen mukaan edes viidensadan aloituspaikan lisääminen vuositasolla ei tuo Etelä-Pohjanmaata tasoihin toiseksi viimeisenä olevan maakunnan kanssa, eikä lähellekään valtakunnallista keskiarvoa.

Ratkaisun avaimet ovat opetus- ja kulttuuriministeriöllä ja poliitikoilla osoittaa satojen aloituspaikkojen lisäys pääkorkeakouluumme, Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Lisäksi toivotamme maakuntaan tervetulleeksi yliopistojen koulutustarjontaa. Tarvitsemme nyt vahvoja edunvalvojia huolehtimaan siitä, että maakuntamme pääsee sivistyksen kartalle.

Samaan hengenvetoon totean, että meillä on jatkuva tarve ammattiosaajille. Osaamisvaatimukset tulevat kasvamaan, mikä edellyttää, että toisen asteen opetuksen laatu ja resurssit on turvattava.

Määräaikaisista opetusresurssien lisäyksistä on tehtävä pysyviä ja fyysisesti saavutettavasta koulutusverkostosta on pidettävä kiinni. Koska maakunnassa on suorastaan työmarkkinoiden häiriötilanne – korkea työllisyys ja matala työttömyys – tarvitaan kansainvälisiä osaajia lisää, myös Etelä-Pohjanmaalle.

Koulutuksen rinnalla Etelä-Pohjanmaan toinen tavoite liittyy kotimaisen ruoan- ja energiantuotannon tulevaisuuden turvaamiseen. Tämä tarkoittaa suomalaisen ruoantuotannon arvon nostamista, kilpailukyvyn ja tuotannon vahvistamista sekä kestäviä ratkaisuja. Maakuntamme ruokkii viisitoista prosenttia koko maan väestöstä ja kykenee tähän tehtävään myös mahdollisissa poikkeusoloissa. Ruoka-alan vahvistaminen ja huoltovarmuuden varmistaminen ovat keskeisiä tulevaisuusinvestointeja.

Kotimaisen energiatuotannon turvaamiseksi on huolehdittava puuhakkeen ja turpeen saatavuudesta sekä tehtävä turvealan siirtymästä oikeudenmukainen ja hallittu.

Etelä-Pohjanmaalla on suuri potentiaali bioenergialle ja biokaasutoiminnalle, joille tulee luoda kannattavat edellytykset. Uusiutuvan energian (tuulivoima, aurinko, vety) panostukset maakuntaan on arvioitu vuoteen 2030 mennessä yli 7 miljardin euron suuruisiksi.

Kolmas iso kokonaisuus liittyy sujuvaan liikkumiseen ja tehokkaaseen logistiikkaan valtateillä, raiteilla ja ilmassa.

Etelä-Pohjanmaalta esitetään hallitusohjelman sisällöksi alemman asteisen tieverkon huoltovarmuuspakettia. Tämän tulisi olla valtakunnallinen, vähintään 500 miljoonan euron viisivuotinen paketti, johon kootaan kiireellisimmät hankkeet maakunnittain.

Neli- ja viisinumeroiset maakunnan asutuksen ja elinkeinokeinoelämän kannalta tärkeät tiet ovat surkeassa kunnossa.

On sanomattakin selvää, että maakunta puskee isoja valtatie- ja raidehankkeita hallitusohjelmaan sisään. Päärataa tulee kehittää Suomen tärkeimpänä raideyhteytenä.

Uudella hallituksella tulee olemaan edessään mittava talouden tasapainottamisen tarve ja siksi jokaisen menolisäyksen on oltava perusteltu ja vaikuttava.

Huomisen lakeus tarjoaa ratkaisuja, mutta tarvitsee yllä olevia pelimerkkejä. Lasten, nuorten ja koko maakunnan elinvoiman vuoksi.

Heli Seppelvirta
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin

Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet