Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnos nähtävillä – on aika vaikuttaa!  


Etelä-Pohjanmaan uuden maakuntakaavan luonnos on nyt nähtävillä ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään muun muassa liikennettä, tuulivoimaa sekä kulttuuri- ja luontoympäristöjä. 

− Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa. Pidämme vuoropuhelua asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa erittäin tärkeänä, suunnittelujohtaja Mari Pohjola sanoo. 

Maakuntakaavan aineisto on nähtävillä 1.2.−10.3.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla ja toimistolla. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.  

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana järjestetään kaikille avoimia kaavakahviloita Seinäjoella, Kauhajoella, Lapualla, Alajärvellä ja Alavudella. Lisäksi yksi keskustelutilaisuus tarjotaan Teamsin välityksellä. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden maankäytöstä!  

Maakuntakaavan lopullisen version odotetaan valmistuvan vuonna 2024. 

Lisätietoja

  • Mari Pohjola, suunnittelujohtaja, p. 040 6108 445
  • Annukka Kuoppala, maakunta-arkkitehti, p. 040 6102 232
  • Mari Väänänen, ympäristösuunnittelija, p. 0400 243 640
  • Annariikka Nikupeteri, maakuntasuunnittelija, p. 040 1855 862
  • Jani Palomäki, maakuntainsinööri, p. 040 6883 187

www.epliitto.fi/maakuntakaava