Etelä-Pohjanmaan toinen JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille


Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut JTF-haun (EPOLII-010) kuntien ja kuntayhtymien toteuttamille, yritysten toimintaedellytyksiä tukeville perusrakenteen investointihankkeille. Haku on avoinna 4.3.2024 lähtien ja hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 12.4.2024 saakka. Haettavana on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitus

Kuntien perusrakenteen investointituella voidaan myöntää yritysten toimintaympäristöjä kehittävään infrastruktuuriin. JTF-rahaston kautta rahoitettavien investointien tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla sekä samalla tukea hiilineutraaliin talouteen siirtymistä. Tuen on oltava perusteltua aluekehityksen ja yritystoiminnan toimintaedellytysten kannalta.

Etelä-Pohjanmaan liitolta voi hakea tukea seuraaviin perusrakenteen investointeihin:

  • bioenergiajakeiden välivarastointiin, käsittelyyn ja jalostukseen tarkoitettuihin alueisiin (bioterminaalit)
  • hiilineutraaliin talouteen siirtymistä tukeviin teollisuusalueisiin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma-asiakirjan sekä Etelä-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisia.

Hakuilmoitukseen pääset tästä linkistä.

Hakuinfo

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteyden avulla torstaina 7.3. klo 9.00–10.00. Hakuinfossa käydään läpi hakuilmoitus sekä keskeiset tuen myöntämisen edellytykset.

Liity etäyhteydellä hakuinfoon tästä linkistä.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.