EU-tietoa Etelä-Pohjanmaalta myös jatkossa!


Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksen uusi toimikausi käynnistyi toukokuun alussa jatkuen ainakin vuoden 2025 loppuun. Etelä-Pohjanmaalta saa siis jatkossakin paikalliseen tarpeeseen kohdennettua tietoa Euroopan unionin (EU) asioista.

Tiedotuspistettä luotsataan eteenpäin kahden osa-aikaisen tekijän yhteistyönä. Tiedotuspisteen koordinaattorina jatkaa projektikoordinaattori Hanna Meriläinen, ja toisena työntekijänä tiedotuspisteessä on hiljattain aloittanut viestintäassistentti Iris Aarola.

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus on osa laajempaa Europe Direct -verkostoa, johon kuuluu paikallisia EU-tiedotuspisteitä ympäri Eurooppaa. Suomessa toimii tällä kaudella 8 tiedotuspistettä ja koko Euroopassa 424 tiedotuspistettä. Toimintaa hallinnoi Suomessa edellisten kausien tapaan Euroopan komission Suomen-edustusto.

Tiedotusta, tapahtumia ja kansalaisten osallistamista

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksen toiminnan peruskiviä ovat kansalaistapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen, kouluvierailut sekä päivittäinen viestintä EU-asioista sähköisillä kanavilla. Näiden lisäksi EU-tietokeskus vastaa puhelimitse ja sähköpostitse kansalaisia askarruttaviin EU-aiheisiin kysymyksiin.

”Uuden toimikauden aikana haluamme entistä vahvemmin osallistaa maakunnan asukkaita keskusteluun Euroopan unionin toiminnasta ja tulevaisuudesta”, kertoo projektikoordinaattori Hanna toiminnan tavoitteista.

EU-tietokeskuksen työntekijät tutuiksi

EU-tiedotuksen parissa päivittäin ahertavat Hanna ja Iris kertovat alla taustastaan ja siitä, mistä pitävät työssään EU-tietokeskuksessa.

EU-tietokeskuksen työntekijät istuvat portailla
Kuvassa EU-tietokeskuksen koordinaattori Hanna ja viestintäassistentti Iris. Heidät ikuistettiin kuvaan Etelä-Pohjanmaan museon ulkomuseoalueella.

Projektikoordinaattori Hanna Meriläinen

Hannalla on takanaan jo yli neljä vuotta EU-tietokeskuksen ohjissa, jonka aikana hän on saanut hyödyntää osaamistaan laaja-alaisesti.

Hanna muutti vastavalmistuneena opiskelukaupungistaan Tampereelta Seinäjoelle juurikin tämän työn houkuttelemana. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnasta Tampereen yliopistosta. Sitä ennen hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi valtio-opista.

”Opintoni sisälsivät laajasti EU-aiheita politiikan tutkimuksesta julkisoikeuteen ja aluekehitykseen, joista kaikkia olen tässä työssä päässyt monipuolisesti hyödyntämään”, Hanna iloitsee.

EU-tietokeskuksen ohella Hanna on ollut mukana kansainvälisissä EU:n aluekehityshankkeissa, joissa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla EU-asiat, aluekehityksen eri teemat sekä kansainvälisyys. Hankkeet, joissa Hanna on ollut mukana, ovat konkreettisia esimerkkejä EU:n vaikutuksista maakuntaan.

”Hankkeideni teemat ovat liittyneet muun muassa kiertotalouteen, maaseudun digitalisaatioon sekä elintarvikealan pk-yritysten kehittämiseen. Myös näissä kaikissa teemoissa EU vaikuttaa ja luo kehyksiä toiminnalle, ja niistä on voinut ammentaa asioita myös EU-tietokeskuksen viestintään”, Hanna kertoo.

Yhteistyö muiden Euroopan alueiden kanssa on ollut Hannan mielestä äärimmäisen antoisaa ja opettavaista.

”Sen lisäksi, että kansainvälinen yhteistyö on kehittänyt omaa kielitaitoa ja laajentanut maailmankatsomusta, se on tietysti vahvistanut myös omaa eurooppalaista identiteettiä”, Hanna jatkaa.

Euroopan unionin lippu

Viestintäassistentti Iris Aarola

Iris aloitti EU-tietokeskuksessa valmistuttuaan maisteriksi viestintätieteiden koulutusohjelmasta Vaasan yliopistosta. EU:n vaikutukset konkretisoituivat hänelle erityisesti opiskeluaikana Erasmus-vaihdossa.

”Vaihto Saksassa oli yksi opiskeluaikani parhaita kokemuksia, enkä tiedä, olisinko päätynyt lähtemään ulkomaille, jos Erasmus+-vaihto-ohjelmaa ei olisi ollut tarjolla. Ohjelman kautta vaihtoon pääsi helposti ja edullisesti. Lisäksi EU:n vapaa liikkuvuus mahdollisti vaivattoman matkustamisen pitkin Keski-Eurooppaa.”

Vaihtovuoden lisäksi EU on tarjonnut Irikselle myös ammatillisia mahdollisuuksia. Hän huomasi, että vaikka EU-kytkös ei suoraan näkynyt nimikkeessä tai työtehtävissä, linkittyi moni hänen opiskeluaikaisista työpaikoistaan EU:n rahoitukseen.

”Mielestäni tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka laajasti EU vaikuttaa arkipäiväisten asioidemme taustalla – joskus jopa niin taustalla, ettei EU:n roolia muisteta. Onkin kiva, että nykyisessä työssäni saan tuoda EU:n työtä ja vaikutuksia konkreettisesti esiin!”, Iris summaa.

Seuraa tiedotustamme

Lisätietoa EU-tietokeskuksen toiminnasta EU-tietokeskuksen verkkosivuilta.

Tiedotamme EU-asioista myös sosiaalisen median kanavilla:

Ota yhteyttä

  • eu-tietokeskus@etela-pohjanmaa.fi
  • 0400 241 813