EU-tietokeskuksen työpajassa etsittiin nuorilta ideoita maaseudun digitaaliseen kehittämiseen


Kännykän näyttö, jossa näkyy kuusi nuorta ihmistä ottamassa selfietä. Kännykkää pitelee yksi käsi, ja tausta on sumennettu ja vihreänsävyinen.

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus järjesti 29.9. yhdessä muiden Europe Direct -tiedotuspisteiden kanssa monipaikkaisen nuorten työpajan. Työpaja kokosi virtuaalisesti yhteen nuoria Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Hämeen sekä Pohjois-Satakunnan alueilta.

Nuoret, digitalisaatio ja maaseutu -työpajassa etsittiin ideoita maaseudun digitaaliseen kehittämiseen nuorten näkökulmasta. Tilaisuus järjestettiin osana kansallista Maaseutuparlamenttia sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssia.


Työpajan keskusteluissa nousi esiin muun muassa seuraavia asioita ja toiveita:

Myös nuoret tarvitsevat tukea digitaalisuuteen liittyvissä asioissa

Kaikki nuoret eivät ole diginatiiveja, ja myös nuoret tarvitsevat digitukea ja helpon kynnyksen paikkoja, joista kysyä apua digiasioissa. Myös medialukutaitoa pitäisi kehittää, sillä disinformaatiota ja valeuutisia on liikkeellä runsaasti. EU:n pitäisi tarjota tähän liittyen lisää mahdollisuuksia.

Logistiikka kuntoon syrjäisemmilläkin alueilla

Kun puhutaan elinvoimaisesta maaseudusta nuorten kannalta, niin liikkumismahdollisuudet ja -yhteydet ovat elintärkeitä, jotta voi elää hyvää elämää. Erityisesti mahdollisuudet liikkua harrastuksiin sekä tavata kavereita ovat tärkeitä. Tähän uudenlaiset maaseudun liikkumispalvelut – kimppakyytipalvelut ja ehkä jopa robottibussit −voisivat tuoda ratkaisuja. Myös verkkokaupan toimituspisteitä tarvittaisiin maaseutualueille enemmän.

Digitaalisille SOTE-palveluille kannatusta

Erityisesti mielenterveyspalveluiden ja tavallisten terveyspalveluiden digitalisaatiota tulisi kehittää. Nuoret ovat avoimia käyttämään palveluja digitaalisesti, kun niitä on tarjolla. Palveluiden saatavuutta olisi kuitenkin parannettava, ja ne olisi tehtävä näkyvämmäksi.

Yhteydet kuntoon

Toimivat verkkoyhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä elinvoimaiselle maaseudulle. Kunnilta, valtiolta ja EU:lta tarvittaisiin enemmän tukea kunnollisten yhteyksien rakentamiseksi kaikkialle. Tässä on suurta epätasa-arvoa taloudellisesti alueiden ja myös perheiden välillä, sillä kaikilla ei ole varaa rakentaa nopeita laajakaistayhteyksiä.

Tasa-arvoisuutta digitaalisiin työvälineisiin

Alueiden ja myös koulujen välillä on eroa siinä, millaisia digitaalisia laitteita ja työkaluja nuorille tarjotaan. Tämä pitäisi tehdä tasa-arvoisemmaksi ja kaikille tarjota koulunkäyntiin tarvittavat laitteet.

Etämahdollisuudet houkuttelevat

Tulevaisuuden työmahdollisuudet mietityttivät: etätyö- ja opiskelumahdollisuudet nähtiin vetovoimatekijöinä ja edistämisen arvoisina asioina.

EU-tietokeskus kiittää kaikkia nuoria osallistumisesta ja antoisasta keskustelusta!