FINCH avaa Kalevan navetan ikkunoita Eurooppaan


Kalevan navetta Seinäjoella.

FINCH-hanke on jälleen lisännyt Euroopan tietoisuutta Etelä-Pohjanmaasta ja Kalevan navetasta. Euroopan komission alainen Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (DG EAC) järjesti 25.–26. tammikuuta kaksipäiväisen verkkotyöpajan kulttuuriperintökohteiden täydentävästä rahoituksesta. FINCH-hankkeen osalta esiteltiin Kalevan navetta onnistuneena esimerkkinä monitahoisesta yhteistyösopimuksesta (Multiple Stakeholder Partnership).

Tapahtumassa kuultiin useita kiinnostavia esitelmiä, joissa käsiteltiin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja keskusteltiin julkisen ja yksityisen tuen sekä kulttuuriperintöön tehtävien investointien suhteesta. Keskusteluissa väläyteltiin uusia mahdollisuuksia EU:n kattavista kulttuuriperinnön rahoitusvälineistä, mutta samalla huomautettiin tärkeydestä pitää paikallinen ja alueellinen näkökulma keskiössä. Esitelmissä tuotiin esiin myös kysymys kulttuuriperinnön hoidon ja ilmastotyön yhteydestä: hyvä kulttuuriperinnön hoito on resurssiviisautta ja osa kestävää kehitystä.

Verkkotyöpajan koko keskustelun voi seurata tallenteelta, joka on pian tulossa komission verkkosivuille. Odotellessa voit lukea lisää Interreg Europe FINCH -hankkeesta (suomeksi) ja kulttuuriperinnön rooleista EU:ssa (englanniksi).

Teksti ja kuva: Elisa Kraatari