Haemme harjoittelijaa kulttuurin vastuualueelle


Talvinen maisemakuva, jossa auringonlasku
Kuva: Ilta Lahti

Oletko kulttuurin kehittämisestä kiinnostunut korkeakouluopiskelija tai vastavalmistunut? Etelä-Pohjanmaan liitossa on mielenkiintoinen harjoittelupaikka kulttuurin alueellisen kehittämistehtävän parissa.

Kulttuurin paikka (Maaseutukulttuurin hybridiosaajat) -tehtävä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämistehtävä, jolla edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista, erityisesti kehittämistehtävän toimeenpanoa. Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa.

Alueellinen kehittämistehtävä koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Kehittämistehtävässä kehitetään kuntien kulttuurityöntekijöiden osaamista sekä alueellista taiteen- ja kulttuurin osaamista ja välittäjätoiminnan mallia. Keskeisessä roolissa on myös kulttuurin viestintä.

Harjoittelijan ensisijaisena tehtävänä on pilotoida asukaslähtöisiä taide- ja kulttuurisisältöjä maakunnassa, päivittää maakunnallista Kulttuurikarttaa sekä siihen liittyvää sosiaalista mediaa. Lisäksi harjoittelija osallistuu mentorointikonseptiin liittyvään suunnitteluun.

Harjoittelijalta odotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusta, hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, hyviä digitaitoja ja erityisesti kyselytyökalujen hallintaa. Hakijan eduksi katsotaan Etelä-Pohjanmaan alueen hyvä tuntemus. Hakijalla on hyvä olla käytössään auto. Työstä johtuvat matkat korvataan valtion kilometrikorvauksen mukaan. Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta. Aloitusajankohta toukokuussa ja sovitaan tarkemmin harjoittelijan kanssa. Harjoittelijan kuukausipalkka on 1800€.

Tutustu tehtävään sosiaalisen median kautta @kulttuurinpaikka

Hakuaika ja lisätiedot

Tehtävään haetaan 30.3. klo 15.00 mennessä. Hakemukset ansioluetteloineen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.


Lisätiedot:

Kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma
puh. 040 7515 610