Huomisen Lakeus -maakuntastrategia on uudistamisen ja elinvoiman asiakirja!


Kuvassa lukee "Huomisen lakeus".

Huomisen Lakeus -maakuntastrategian valmistelu on edennyt pitkälle. Valmistelua pohjustivat vuoden 2020 alussa toteutetut vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut eli skenaariot. Tänä päivänä olemme siinä pisteessä, että strategialuonnos on tuhti, täynnä maakuntaa uudistavaa ja kehittävää asiaa.

Takana on lähes kaksivuotinen valmisteluprosessi ja maakunnan toimijoiden yhteinen etäopintopiiri. Valmistelu on tapahtunut poikkeusoloissa täysin etävälineitä hyödyntäen mutta laajasti osallistaen.

Maakuntastrategiassa esitetään maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys kolmesta lakisääteisestä aluekehittämisen ohjelmasta. Näitä ovat pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelma 2050, kunnanvaltuuston toimikausittain laadittava maakuntaohjelma 2022-2025 ja EU-ohjelmakausiin kytketty älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027. Ensi kertaa tärkeät asiakirjat on niputettu samaan, loogiseen pakettiin. ​Maakuntastrategia on myös poliittinen kannanotto maakunnan kehittämisen tavoitteista.

Maakuntastrategiaa lähdetään toteuttamaan haastavissa olosuhteissa. Koronapandemian takia talous heikentyi jokaisessa maakunnassa. Elinkeinoelämässä tilanne on johtanut vahvaan polarisaatioon. Toiset ovat selvinneet pienillä vaurioilla, kun taas toisiin kriisi iski rajusti. Pandemian inhimillinen hinta tulee selviämään vasta tulevien vuosien aikana.

Maakunnan elinvoiman kannalta Etelä-Pohjanmaan väkiluvun kehitys ja väestörakenteen muutos ovat maakunnan suurimpia haasteita tulevina vuosikymmeninä. Matala koulutustaso ja TKI-resurssien vähäinen määrä hidastavat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittymistä, osaavan työvoiman saatavuutta ja tuottavuuskasvun aikaansaamista. Etelä-Pohjanmaa ei selviä ilman uudistumista ja reagointia muuttuvaan toimintaympäristöön. Hyvinvointia ja elinvoimaa on osattava etsiä uusilta, kestävämmiltä urilta.

Maakuntahallitus asettaa 27.9.2021 maakuntastrategian nähtäville ja lähettää luonnoksen laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntojen perusteella tehdään mahdollisia tarkistuksia ja uusi maakuntahallitus osaltaan hyväksyy strategian marraskuun kokouksessa. Lopullinen hyväksymiskäsittely tapahtuu maakuntavaltuustossa 13. joulukuuta. Lausuntokierroksen aikana strategialuonnosta käydään monipuolisesti läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa.

Teksti: Heli Seppelvirta