Isokyrö tilastojen valossa


Isonkyrön vanha kirkko.

Vuoden 2021 alkaessa Isokyrö siirtyy Pohjanmaan maakunnasta osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. Isonkyrön väkiluku oli lokakuun lopulla 4 486 henkeä, mikä vaikuttaa kummankin maakunnan väkilukuun, kun maakuntajako muuttuu. Etelä-Pohjanmaan asukasluvuksi tulee hieman yli 192 000 henkeä ja Pohjanmaan maakunnassa asukasluku alenee noin 176 000:een. Etelä-Pohjanmaa säilyy edelleen väestöltään 9. suurimpana maakuntana, mutta Pohjanmaan sijoitus putoaa 11. sijalle, heti Lapin jälkeen.

Isokyrö on asukasluvultaan uuden Etelä-Pohjanmaan maakunnan 11. suurin kunta. Sen edellä on Teuva (4 995) ja sitä seuraavana Kuortane (3 549). Isonkyrön väestöstä suomenkielisten osuus oli vuoden 2019 lopulla 98,3 % eli uuden maakunnan kuudenneksi suurin. Maapinta-alaltaan Isokyrö on uuden Etelä-Pohjanmaan maakunnan kunnista kolmanneksi pienin ja väestöntiheydeltään 4. korkein (12,7 asukasta/km2).

Isossakyrössä asuvista työllisistä kävi vuoden 2018 lopulla 55,9 % töissä asuinkuntansa ulkopuolella. Tämä osuus oli uuden maakunnan toiseksi korkein heti Ilmajoen (59,4 %) jälkeen ja Isokyrö sekä Ilmajoki olivat ainoat uuden Etelä-Pohjanmaan kunnat, joissa asuvista työllisistä enemmistö kävi töissä asuinkuntansa ulkopuolella. Tuolloin 1 030 isokyröläistä kävi töissä muissa kunnissa ja muista kunnista Isokyröön pendelöi 560 henkeä.

Isossakyrössä oli vuoden 2018 lopulla 214 maa- ja metsätalouden työpaikkaa ja se oli työpaikkamäärältään suurin toimiala. Maa- ja metsätalous oli myös toimiala, jolla oli eniten miestyöpaikkoja Isossakyrössä (163). Naistyöpaikkoja Isossakyrössä oli eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa (181).

Isossakyrössä asui vuoden 2019 lopulla 448 lapsiperhettä. Kaikkiaan lapsiperheissä asui 1 816 henkeä eli 40,2 % kunnan asukkaista. Lapsiperheissä asuvien osuus väestöstä oli Isossakyrössä uuden maakunnan viidenneksi korkein. Korkein osuus oli tuolloin Ilmajoella (47,1 %) ja matalin Karijoella (28,0 %). Isonkyrön lapsiperheissä asui tuolloin keskimäärin 4,05 henkeä ja useimmin lapsiperheissä oli kaksi lasta. Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.

Vuosien 2015–2019 aikana Isoonkyröön on muutettu 77 eri kunnasta ja Isostakyröstä on muutettu 74 eri kuntaan. Isonkyrön nettomuutto (tulomuutot-lähtömuutot) on ollut voitollista 48 kunnan kanssa ja Isokyrö on kärsinyt muuttotappiota 45 eri kunnalle. Eniten muuttovoittoa on kertynyt Vöyristä (+ 9) ja Alajärveltä (+ 5) ja eniten muuttotappiota on syntynyt Seinäjoen (- 88) ja Vaasan (- 47) kanssa.

Isonkyrön väestö on suorittanut Etelä-Pohjanmaan kuntiin verrattuna suhteellisen paljon perusasteen jälkeisiä tutkintoja. Vuoden 2019 lopulla 15 vuotta täyttäneistä Isonkyrön asukkaista jonkun perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 70,7 % tähän ikäryhmään kuuluvista, mikä oli uuden maakunnan neljänneksi korkein osuus Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan jälkeen.

Väestön koulutustasoa voidaan mitata myös niin sanotulla väestön koulutustasomittaimella (VKTM), joka kertoo, kuinka paljon 20 vuotta täyttänyt eri alueilla asuva väestö on suorittanut keskimäärin perusasteen jälkeistä koulutusta. Isonkyrön väestön koulutustaso oli myös tällä tunnusluvulla mitattuna suhteellisen hyvä, eli uuden maakunnan neljänneksi korkein (322,4).

Teksti: Marko Rossinen
Kuva: Isonkyrön kunta