JTF-rahaston ensimmäinen haku ennätysvilkas


Etelä-Pohjanmaan liiton Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ensimmäinen haku päättyi 5.6.2023. Rahoitusta oli haettavana peräti 6 miljoonaa euroa. Kiinnostus oli ilahduttavan suurta, sillä hakemuksia saatiin noin 8 miljoonan euron edestä. Muutama hakemus kohdentuu useamman maakunnan alueelle. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 40 kappaletta hieman vajaaseen 20 hankekokonaisuuteen. Hakijoina oli monipuolisesti muun muassa korkeakouluja, toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, kuntien elinkeinoyhtiöitä sekä muita kehittämis- ja tutkimusorganisaatioita. 

– Hakemusten luku-urakka on alkanut, mutta tietoja hakemusten etenemisestä voidaan odottaa vasta lomakauden jälkeen. Tällä hetkellä EURA2021-järjestelmässä ei ole mahdollista vielä valmistella JTF-hankkeita päätöksentekoon saakka, ja jonossa on käsittelyä odottamassa kymmeniä EAKR-hakemuksia edellisistä hauista, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo. 

Rintala arvioi, että näillä näkymin syksyllä avataan perusrakenteen investointituen JTF-haku kunnille. Haku tullee kohdentumaan kuntien toteuttamiin ja kaikkien yritysten käytettävissä oleviin bioenergiaterminaaleihin, joita tarvitaan välivarastoina ja tehostamaan logistiikkaa siirryttäessä turpeen käytöstä puupohjaisiin energialähteisiin.

– Alustavan kartoituksen perusteella kunnissa on kiinnostusta lähteä hakemaan rahoitusta terminaalihankkeisiin.  Tukea on haettavana noin 3-5 miljoonaa euroa, tarkentaa Rintala. 

Muut rahoitushaut: 

  • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Seinäjoen kestävän kaupunkikehittämisen haku avoinna 16.6.2023 saakka 
  • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku avataan syksyllä 2023. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin 2,3 miljoonaa ohjelman erityistavoitteisiin 1.1, 1.2, 2.1 ja 2.3. Katso erityistavoitteiden sisällöt rakennerahastot-sivustolta.
  • Kansallista kehittämisrahoitusta (AKKE, AIKO) ei ole tällä hetkellä haettavana lukuunottamatta TE-palvelu-uudistuksen tukeen kunnille suunnattua hakua, joka päättyy 16.6.2023. Uusia hakuja avataan taas syksyllä 2023, ja silloin on haettavana omaehtoista AKKE-rahoitusta sekä AKKE-rahoitusta tukemaan alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.