Kestävän kaupunkikehittämisen toinen EAKR-haku on avattu


Kolikkopinoja vihreällä taustalla

Tällä hakukierroksella Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana noin 277 000 euroa EAKR-rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaan liittyvään kestävän kaupunkikehittämisen teemaan. Haussa on tavoitteena rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka edistävät Seinäjoen kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen sisältyvien teemojen (ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus) kehittämistä ja sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Haku on auki 16.6.2023 saakka.

Seinäjoen kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus kantaa nimeä Älykäs vihreä kasvu. Sopimuksella vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien rakentumista ja toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tki-toiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Seinäjoen kaupungin sopimuksen alla on kaksi painopistettä. 

Rahoitettavilla hankkeilla edistetään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman sekä Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 mukaisia tavoitteita sekä Seinäjoen kaupungin ja valtion (TEM:n) väliseen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaista kehittämistä.

Tutustu varsinaiseen hakuilmoitukseen (eura.fi)

Valintamenettelyt ja valintaperusteet

Hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaisesti. Yleiset valintaperusteet rajaavat hakemusten tukikelpoisuutta: jos hakemus ei täytä kaikkia yleisiä valintaperusteita, sitä ei pisteytetä eikä se ole tukikelpoinen. Etelä-Pohjanmaan liito arvioi yleiset valintaperusteet ja jos hakemus läpäisee tämän arvioinnin, hakemus siirretään Seinäjoen kaupungin pisteytettäväksi. Tarkempia tietoja valintamenettelystä ja -perusteista löytyy Eurassa julkaistusta hakuilmoituksesta.

Infotilaisuus rahoituksesta kiinnostuneille

Into Seinäjoki tarjoaa innovaatiotoiminnan ekosysteemitekemisen edistämisestä kiinnostuneille infoa rahoitushausta ja kohtaamisia potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa. Infotilaisuus järjestetään 26.4.2023 klo 9:00 alkaen Seinäjoen Framissa. Lue lisää tilaisuudesta Into Seinäjoen verkkosivuilta

Lisätiedot

  • Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan liitto (040 480 7858, paivi.mantymaki@etela-pohjanmaa.fi) ja 
  • Kehittämispäällikkö Hannemari Niemi, Into Seinäjoki Oy (040 145 1300, hannemari.niemi@intoseinajoki.fi).