Kunnat kiinnostuneita laajakaistarakentamisen tuesta


Koristeellinen.

Etelä-Pohjanmaan kunnissa on kiinnostusta hyödyntää EU:n elpymisvälineen laajakaistarakentamisen tukea. Kurikka on tarttunut tähän mahdollisuuteen ensimmäisenä, ja Etelä-Pohjanmaan liitto on julistanut haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Kurikan kaupungin alueelle. Viisi muuta kuntaa ovat myös osoittaneet kiinnostuksensa tuen hyödyntämiseen ja selvittävät mahdollisuuksiaan osallistua tukeen edellytetyin kuntaosuuksin.

Ähtärissä on rohkeasti asetettu tavoitteeksi saada kaupungissa hyvien tietoliikenneyhteyksien 100 prosentin saatavuus kaikille kotitalouksille ja toimijoille. Toivottavasti myös muissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa voidaan lähteä hyödyntämään tätä tukimahdollisuutta. Aikataulullisesti se edellyttää, että prosessit tuen hakemiseksi kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liitossa aloitetaan viimeistään maaliskuussa 2023.

Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma -hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti. Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat sekä alueilla toimivat useat operaattorit ovat osallistumassa yhteistyöhön hankeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teksti: Tapani Tarri