Kuntavaalien myötä liittoon uudet luottamushenkilöt


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Juuri järjestettyjen kuntavaalien myötä myös Etelä-Pohjanmaan liiton luottamuselinten jäsenistö vaihtuu. Maakuntapäivät kokoontuu 13.9.2021 valitsemaan maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kunnallisvaalikaudeksi.

‒ Etelä-Pohjanmaan liiton 18 jäsenkuntaa valitsevat maakuntapäiville yhden edustajan ja varaedustajan alkavaa 4000 asukasta kohden. Edustajia valitaan kuitenkin vähintään kaksi kutakin kuntaa kohden. Maakuntapäiväedustajien ja heidän varaedustajiensa tulee olla kotikuntansa valtuuston jäseniä, selvittää hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto.

Maakuntapäivät valitsee valtuuston kunnallisvaalikausittain neljän vuoden välein. Myös maakuntavaltuustoon valitaan kustakin jäsenkunnasta yksi jäsen kutakin alkavaa 4 000 asukasta kohti. Isonkyrön liityttyä Etelä-Pohjanmaahan nousee maakuntavaltuuston paikkamäärä 58:een.

‒ Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta. Alueellisen edustuksen sekä puolueen lisäksi valtuuston kokoonpanossa huomioidaan sukupuolijakauma, Iso-Koivisto kertoo.

Maakuntavaltuusto puolestaan valitsee maakuntahallituksen. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston toimikaudeksi 13 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Myös maakuntahallituksen kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta.

Paikkamäärät ja niiden muutokset puolueittain maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa kaudella 2021‒2021

Muutokset maakuntahallituksen ja -valtuuston jäsenistössä kaudella 2021-2025.

Teksti: Hanne Rantala