Laajakaistarakentamisen EU-rahoitusta haettiin vilkkaasti


Verkkokaapeli.

Maaseudun kehittämisohjelmasta laajakaistarakentamisen haettiin EU-rahoitusta syyskuun loppuun mennessä vilkkaasti Etelä-Pohjanmaalla. Rahoituksesta tukipäätöksiä on odotettavissa vuoden 2022 alussa.

Kunnissa on mahdollisuus tällä hetkellä hakea Traficomin hallinnoimasta ohjelmasta tukea laajakaistainvestointeihinsa. Lisäksi on tukirahoitusta tulossa laajakaistainvestointeihin EU:n elpymisvälineestä (RRF) 50 milj. euroa haettavaksi vuosina 2022 ja 2023 ja suunnitelman mukaan 53 milj. euroa EU:n maaseudunrahastosta (CAP) vuosille 2023 – 2027.

Tukea voidaan hakea kunnissa tukikelpoisille alueille. Tukikelpoiset alueet määritellään kuntien pyynnöstä Traficomin toteuttamissa markkina-analyyseissa.

– Suosittelemme kuntia esittämään pyynnöt hyvissä ajoin markkina-analyysien tekemiseksi Etelä-Pohjanmaan liittoon edelleen välitettäväksi Traficomille, jotta tukien hakeminen voi olla mahdollista niille määriteltyinä hakuaikoina, projektipäällikkö Tapani Tarri kehottaa.

Laajakaistarakentamisen tukea koskevan lain muutokset tulevat voimaan 1.2.2022 ja määritellyt markkina-analyysit tehdään lain edellyttämällä tavalla. Laissa ja liittyvässä asetuksessa esitetyistä julkisen tuen kuntaosuuksista on annettu lukuisia kannanottoja ja lausuntoja niiden poistamiseksi muutettavasta laista. 

Lisätietoja: Tapani Tarri, projektipäällikkö, p. 040 6412 866, tapani.tarri@etela-pohjanmaa.fi