Maakuntasuunnitelman luonnos valmistumassa – miltä Etelä-Pohjanmaalla näyttää vuonna 2050?


Suomen kartta, josta on korostettu Etelä-Pohjanmaan alue, ja vieressä on kysymysmerkki.

Etelä-Pohjanmaan liitossa viime syksynä aloitettu maakuntasuunnitelman laadinta on edistynyt luonnosvaiheeseen. Kyseessä on maakunnan pitkän aikavälin strateginen asiakirja, joka kokoaa polkuja kohti Etelä-Pohjanmaan toivottavaa tulevaisuutta vuoteen 2050.  Tavoitteena on vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja, välttää vaarat ja varautua tulevaisuuden haasteisiin. Pyrkimyksenä ei siis ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan antaa suuntaviivoja mitä olisi tehtävä ja asettaa tavoitteita, jotka saavuttamalla maakunta menestyy myös tulevina vuosikymmeninä.

Osana taustavalmistelua kartoitettiin mahdollisia tulevaisuuksia kolmen erilaisen skenaarion kautta, joiden perusteella muodostettiin maakuntasuunnitelman runko. Tärkeä lisä suunnitelman valmisteluun saatiin nuorilta, joiden näkemyksiä kartoitettiin Unelmakökkä -kilpailun kautta ja nuorisovaltuustoille suunnatun työpajan kautta. Nuorten tuottamia näkemyksiä ja toiveita on konkreettisesti hyödynnetty suunnitelman tekemisessä ja tarkka lukija voi huomata suunnitelmassa poimintoja esimerkiksi Unelmakökän teoksista.

Maakuntasuunnitelman pääteemat ovat: Vakaa ja Vilkas, Älykäs ja Taitava, Joustava ja Kestävä. Teemat on muotoiltu tavoitetiloiksi, jotka kiteyttävät maakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisten tekijöiden kuten väestökehityksen ja elinvoiman, osaamisperustan ja tutkimustoiminnan sekä elinkeinoelämän ja kestävän kehityksen kehityksen sisällöt.

Jokaisen teeman osalta on tarkasteltu tulevaisuuden muutoskulkuja ja haasteita, määritetty päämäärä muutoksen aikaansaamiseksi sekä selkeät mitattavat tavoitteet, joiden saavuttaminen on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Näitä on mm. väestökehityksen vakiinnuttaminen n. 190 000 asukkaan tasolle, nuorten aikuisten koulutustason nostaminen, T&K panostusten kasvu ja elinkeinoelämän uudistuminen ja päästötavoitteiden saavuttaminen.

Luonnosversion työstö jatkuu yhdessä maakunnan toimijoiden kesken ja tulevana syksynä asiakirja lähetetään laajalle lausuntokierrokselle ennen varsinaista hyväksymistä vuoden lopussa.

Maakuntasuunnitelman valmistuminen ei ole päätepiste maakunnassa tehtävälle tulevaisuustyölle, vaan se viitoittaa tulevina vuosina tehtyä kehittämistyötä maakunnan myönteisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Teksti: Miika Laurila