Pohjalaismaakuntien ensimmäinen liikennepäivä keräsi yleisöä Seinäjoelle


Kuvakooste liikennepäivästä. Kuvassa tilaisuuden yleisöä ja puhujia.

Etelä-Pohjanmaan liiton korona-aikana järjestämät liikennepäivä-webinaarit saivat jatkoa uudistetussa muodossa, kun ensimmäinen kolmen pohjalaismaakunnan yhteinen liikennepäivä järjestettiin tiistaina 25.10. Seinäjoella. Tapahtuman järjestivät Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tapahtuma keräsi paikalle lähes sata osallistujaa pohjalaismaakunnista.  

Päivän aiheita olivat valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, tieverkon kunto ja ylläpito, huoltovarmuus, satamat osana liikennejärjestelmää ja Pohjanmaan akkuklusterin liikennetarpeet. Puhujat tulivat muun muassa liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta sekä ELY-keskuksesta.  

Ensimmäisenä esityksenä saatiin kuulla videotervehdys Euroopan parlamentin jäseneltä Henna Virkkuselta, joka puhui liikenteen ja logistiikan tulevaisuudesta. Maria Torttila liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) nykytilasta ja seuraavan suunnitelman suunnitteluvaiheista.  

Väylävirastosta Ossi Saarisen esitys kertoi tieverkon kunnosta ja ylläpidon haasteista. Teiden huonokuntoisten päällysteiden määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti seuraavina vuosina. Ennen päivän ensimmäisen osion lopetusta Janne Ponsimaa ELY-keskuksesta piti kommenttipuheenvuoron tieverkon kunnosta. 

Päivän seuraavassa osiossa Huoltovarmuuskeskuksen Outi Nietolan esityksessä kerrottiin varautumisen erityiskohteista liikenteen ja logistiikan näkökulmasta. Tärkeimmistä kohteista mainittiin mm. infrastruktuuri, kriittiset logistiset verkostot ja henkilökuljetukset. Annaleena Mäkilä Satamaliitosta kertoi satamien asemasta osana liikennejärjestelmää ja kuinka satamien rooli on korostunut kansallisen huoltovarmuuden turvaamisessa. 

Riitta Björkenheim Vaasanseudun Kehitys Oy:stä oli saapunut kertomaan akkuklusterin liikennetarpeista. Akkuklusterin liikennetarpeisiin kerrottiin kuuluvan esimerkiksi Vaasan sataman parannukset, tie- ja raideyhteydet satamaan sekä työntekijöitä palveleva joukkoliikenne ja pyörätiet.  

Lopuksi kuultiin Keski-Pohjanmaan maakuntajohtajan Jyrki Kaiposen, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtajan Heli Seppelvirran ja Pohjanmaan maakuntajohtajan Mats Brandtin puheenvuorot maakuntiensa liikenteen hallitusohjelmatavoitteista. Etelä-Pohjanmaan liikenteen hallitusohjelmatavoitteet ovat seuraavat: 

  • Valtatiehankkeiden toteuttaminen ja investointiohjelman täydentäminen 
  • Alemman asteisen tieverkon huoltovarmuuspaketti 
  • Raideliikenteen kehittäminen ja liikennöinnin varmistaminen 
  • Logistiikan kilpailukyvystä huolehtiminen 
  • Liikennepalveluiden ja joukkoliikenteen turvaaminen koko maassa 
  • Lentoliikenteen tulevaisuuden ratkaisujen ja innovaatioiden tukeminen 
  • Viranomaisten riittävät resurssit suunnitteluun, luvitusprosesseihin ja valitusten käsittelyyn 

Pohjalaismaakuntien ensimmäiseen liikennepäivään saapui runsaasti väkeä, ja aiheet herättivät aktiivista keskustelua esitysten päätteeksi. Päivä todettiinkin järjestäjien taholta hyvin lupaavaksi aluksi pohjalaismaakuntien liikenteen teemaa käsitteleväksi tapahtumaksi, sillä kasvokkain tapahtuvalle keskustelulle nähtiin tulevaisuudessakin tarvetta maakuntien välisessä vuorovaikutuksessa.

Teksti: Annariikka Nikupeteri ja Anna Marttila
Kuvat: Tapio Kinnunen