Pohjalaisopiskelijoiden uusi media tuo nuorten äänen esiin


Pomedian päätoimittaja Hanna Hietikko (keskellä) sekä toimittajat Anni Kortesalo (vasemmalla) ja Pinja Pöytälaakso kuvattuna Etelä-Pohjanmaan opistolla. Kuva: Kiira Kiviniemi.

Pohjalainen mediakenttä täydentyi helmikuussa uudella tulokkaalla, kun opiskelijamedia Pomedian toiminta polkaistiin käyntiin. Pomedia on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen opiskelijoiden oma verkkomedia.

‒ Pomedia tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista luettavaa, ja samalla se on myös alusta omien kirjoitusten julkaisemiselle. Jutut tehdään siis opiskelijoilta opiskelijoille, kertoo Pomedian toimittaja Pinja Pöytälaakso.

Pomedian tavoitteena on olla helposti lähestyttävä ja opiskelijoiden näköinen media. Samalla tarjotaan nuorille mahdollisuus kokeilla toimittajan työtä ammattimaisessa ympäristössä.

Opiskelijamedian ensimmäinen toimitus perustettiin Etelä-Pohjanmaan opistolle verkkojournalismin opintolinjan yhteyteen. Toimintaan voi kuitenkin osallistua koko Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta. Toimituksia on jatkossa tarkoitus perustaa myös lisää.

Mukana medialukutaitoa kehittämässä

Pomedia on verkkojulkaisun lisäksi myös oppimisalusta, johon on koottu kaikkien nähtäville journalismin tekemiseen liittyvää tietoa.

‒ Pomediasta löytyy kattavasti tietoa esimerkiksi toimitustyöskentelystä, journalistisista periaatteista ja artikkelityypeistä. Sivustoa voikin hyödyntää esimerkiksi medialukutaidon harjoitteluun, kertoo Pomedian päätoimittaja Hanna Hietikko.

Hietikko ohjaa Pomedian toimintaa osana työtään Ilkka-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjanmaan opiston mediakasvatushankkeessa. Hän on aikaisemmin työskennellyt journalistina muun muassa Ilkka-Pohjalaisessa ja Aamulehdessä.

Perustamisestaan lähtien opiskelijoiden näköinen

Opiskelijamedia Pomedian päätoimittaja Hanna Hietikko sekä toimittajat Pinja Pöytälaakso ja Anni Kortesalo yhteiskuvassa.
Kuva: Kiira Kiviniemi

Opiskelijat ovat olleet vaikuttamassa Pomediaan perustamisvaiheesta saakka. Yhdessä on tehty linjauksia aina väreistä ja fonteista journalistisiin periaatteisiin ja juttutyyppeihin.

Nykyään keskustelu voi verkossa kärjistyä joskus asiattomuuksiin. Myös näihin ei-toivottuihin tilanteisiin luotiin omat toimintatavat. Toimitus mietti yhdessä Pomedian moderointipolitiikkaa: miten juttuihin voi antaa palautetta, millaista linjaa somessa pidetään ja milloin tilanne vaatii väliintuloa.

Eväitä omalle tulevaisuuden polulle

Pöytälaakso ja hänen toimittajakollegansa Anni Kortesalo iloitsevat, että ovat päässeet Pomedian myötä oppimaan uutta verkkotoimituksessa työskentelystä.

Toimitustyö Pomediassa on myös auttanut hahmottamaan omia tulevaisuuden vaihtoehtoja.

− Minua kiinnostaa opiskelu ulkomailla, ja aionkin hakea opiskelemaan englantia. Aiemmin minulla ei ollut kauheasti kuvaa siitä, millaista työtä haluaisin myöhemmin tulevaisuudessa tehdä. Pomedian myötä on syntynyt ajatus siitä, että ehkä se voisi olla jotain kirjoittamisen ja journalismin parissa, kertoo Kortesalo.

Vaikka Pomediaan kirjoittavat opiskelijat päätyisivätkin myöhemmin jollekin aivan muulle alalle, kokemus tuskin menee hukkaan. Sujuvalla kirjoittamisella, medialukutaidolla ja harjaantuneella uutisnenällä erottuu varmasti edukseen, olipa ala sitten mikä tahansa.

Artikkeli on osa Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskuksen Euroopan nuorison teemavuoden innoittamaa juttusarjaa, jossa esitellään nuoria osallistavaa toimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Euroopan nuorison teemavuoden gallup: Miten nuoria tulisi osallistaa yhteiskunnallisiin asioihin?

Euroopan nuorison teemavuoden logo. Logossa lukee puhekuplassa "euroopan nuorison teemavuosi", ja taustalla on myös Euroopan unionin lipusta tuttu tähtien muodostama ympyrä.
EU-tietokeskus kysyy teemavuoden kunniaksi nuorilta ja nuoristoimijoilta vinkkejä nuorten osallistamiseen.
  • Pinja Pöytälaakso: Kuuntelemalla opiskelijoiden ajatuksia ja puhumalla opiskelijoiden kanssa yhteiskunnallisista asioista.
  • Anni Kortesalo: Rohkaisemalla nuoria tuomaan näkemyksiään esiin matalalla kynnyksellä. Monelle ongelma on se, että ei tiedä, miten voi vaikuttaa mihinkin ja mitä se vaatii. Jos on selkeät ohjeet, niin on usein helpompi toimia.
  • Hanna Hietikko: Tarjoamalla nuorille kunnollisia kanavia, jonka kautta he voivat tuoda äänensä kuuluviin. Juuri tähän tarkoitukseen Pomediakin on perustettu!