REACT-EU-hankehaku auki (EAKR)


Kolikkopinoja vihreällä taustalla

Pirkanmaan liitossa on avattu viimeinen ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-rahoitushaku Etelä-Pohjanmaan rahoituskehyksestä. Hakuohje löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta.

Haku koskee REACT-EU-rahoitusta erityistavoitteessa 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Ohjelmasisältöön, rahoitettaviin toimenpiteisiin, tuensaajiin, kohderyhmiin ja hankkeiden valintaperusteisiin voi tutustua tarkemmin oheisesta ohjelmanmuutosasiakirjasta (pdf).

Rahoitusta on jaossa arviolta noin 800 000 euroa. Tarkka euromäärä on tiedossa sitten kun edellisen haun kaikki päätökset on tehty alkusyksyyn mennessä. Haku päättyy 10.9.2021. Hankkeilla on toteutusaikaa enintään 31.8.2023 saakka.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Lisätietoja:

Kirsi Pajula 
Kehittämisasiantuntija 
p. 050 3381 905  
EAKR- ja AKKE-rahoitus 

Päivi Mäntymäki
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 4807 858 
EAKR- ja AKKE-rahoitus 

Outi Mäki 
Kehittämisasiantuntija 
p. 050 3538 388 
EAKR-rahoitus, AKKE- ja Seutu-AIKO-maksatus