REACT-EU-hankehakua jatketaan 10.5.2021 asti


Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5. asti. Syynä tähän on tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.