REACT-EU-rahoitusta haettavana EAKR-hankkeille


Kolikkopinoja vihreällä taustalla

Pirkanmaan liitossa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä ohjelmakauden 2014-2020 REACT-EU-välineen EAKR-rahoitusta noin 500 000 euroa. Rahoitusta voi hakea sekä käynnissä oleville REACT-EU-hankkeille, jos niissä on ilmennyt perusteltuja lisätarpeita, että kokonaan uusille hankkeille.

Hakemuksia voi jättää REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteeseen 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Haku päättyy 18.2.2022. Hankkeiden toteutus voi jatkua pääsääntöisesti enintään 31.8.2023 saakka.

Lisätietoja rakennerahastot.fi-sivustolta