Syksyisellä aluekierroksella paneudutaan aluekehittämisen ajankohtaisiin teemoihin 


Syksyinen tie. Koristeellinen.

Kahden vuoden tauon jälkeen aluekehittämisen perinteiset ajankohtaistilaisuudet kiertävät jälleen maakuntaa. Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää kiertueen yhteistyössä ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa. Tilaisuuksien teemat ja painotukset ovat vaihdelleet vuosittain. Tänä vuonna painottuu rahoitusmahdollisuuksien esittely. Uusi EU-ohjelmakausi on käynnistynyt tai käynnistymässä ja rahoitusta on hyvin tarjolla. Moni asia on muuttunut edellisen kauden jälkeen, joten uutta opittavaa on myös paljon. 

Tärkeänä osana tilaisuuksien ohjelmaa on kuulla kootusti ajatuksia kehittämisen kohteista ja tarpeista eri puolilla Etelä-Pohjanmaata. Oleellista on myös pyrkiä löytämään yhtymäkohtia rahoitusmahdollisuuksien ja kehittämiskohteiden välillä, jotta saataisiin käyntiin vaikuttavia, todelliseen tarpeeseen pohjautuvia kehittämishankkeita laajasti maakunnan joka kolkassa. 

Kierros tehdään monella tapaa poikkeuksellisena aikana. Etelä-Pohjanmaalla on käytössä merkittävä rahoituspotti sekä EU- että kansallista rahoitusta. Toisaalta eletään epävarmaa kriisien ja muutosten aikaa. Kuntien tehtäviin on tulossa merkittävä muutos, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät kunnilta uusien hyvinvointialueiden vastuulle ja TE-palvelut taas siirtyvät valtiolta kuntien hoidettavaksi. Sivistyksen ja elinvoiman vahvistaminen on entistä voimakkaammin tuntien työn keskiössä.  

On helppo ennakoida, että aluekehittämistilaisuuksien keskusteluissa tullaan käsittelemään tai ainakin sivuamaan edellä mainittuja aiheita. Se, että kehittämistarpeista saadaan rahoituskelpoisia hankkeita, vaatii aina resursseja ja osaamista. Voimavarat joudutaan ehkä tällä hetkellä kohdentamaan arjessa selviämiseen. Kriisi- ja muutosaika voi myös olla otollista uusille ideoille ja toimintatavoille, jollaisten testaamiseen hankerahoitus on omiaan.  

Toivottavasti tilaisuudet lisäävät tietoa rahoitusvälineistä ja niiden mahdollisuuksista ja jalostavat kehittämisaihioita ja ideoita eteenpäin. Tilaisuudet pidetään jo vakiintuneella aluejaolla tänä vuonna seuraavasti: 

  • ke 21.9. Seinäjoki  
  • pe 23.9. Suupohja  
  • ti 27.9. Kuusiokunnat  
  • ma 3.10. Kauhava-Lapua  
  • ke 5.10. Ilmajoki-Isokyrö-Kurikka  
  • to 6.10. Järviseutu  

Lisätietoja aluekierroksesta: 

Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202, ja kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, p. 040 5094 420.