Tänä vuonna juhlitaan eurooppalaista rautatieliikennettä!


Euroopan rautateiden teemavuoden mainoskuva, jossa on juna ja kaksi ihmistä reput selässä. Kuvassa lukee englanniksi ”Hyppää kyytiin!” Kuvassa on myös kerrottu teemavuoden sosiaalisen median aihetunniste #EUYearofRail
Kuva: Euroopan unioni 2021

Euroopan komissio on nimennyt vuoden 2021 eurooppalaiseksi rautateiden teemavuodeksi – European Year of Rail. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esiin rautatieliikenteen vahvuuksia ja parantaa näin rautateiden houkuttelevuutta liikkumis- ja kuljetusvaihtoehtona.

Kestävää kulkemista ja kuljettamista

Noin neljäsosa Euroopan unionin (EU) kasvihuonepäästöistä syntyy liikenteessä. Jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa aikataulun mukaisesti vuoteen 2050 mennessä, tulee liikenteen päästöjä vähentää 90 prosenttia.

Rautatieliikenteen lisäämisellä on tavoitteiden saavuttamisessa merkittävä rooli, sillä sen hiilidioksidipäästöt ovat reilusti alhaisemmat kuin auto- tai lentoliikenteen päästöt vastaavalla matkalla.

Kuvassa on visualisoitu tilasto, josta selviää, että vuonna 2018 Euroopan unionin alueella liikenteen kasvihuonekaasupäästöt jakautuivat aiheuttajien mukaan seuraavasti: tieliikenne 71,8 %, siviili-ilmailu (myös kansainvälinen) 13, 2 %, vesiliikenne (myös kansainvälinen) 14,1 %, rautatieliikenne 0,4 % ja muu liikenne 0,5 %. Tietojen lähde on tilastojulkaisu Statistical pocketbook. Tiedot on haettu vuonna 2020.
Rautatieliikenne on kestävää: Liikenteen päästöistä vain 0,4 % aiheutuu junaliikenteestä (tilasto vuodelta 2018). Kuva: Euroopan unioni 2021

Raiteet yhdistävät Euroopan mukavasti ja turvallisesti

Euroopan laajuiset junayhteydet kehittyvät koko ajan ja matkustaminen muuttuu jatkuvasti entistä sujuvammaksi ja viihtyisämmäksi. Rautatieverkot yhdistävät syrjäisempiäkin seutuja ja parantavat näin yhteenkuuluvuutta EU-maiden sisällä ja niiden välillä.

Rautatieliikenne on myös kaikkein turvallisin maaliikenteen muoto: maalla liikkuvista moottoroiduista liikennevälineistä junissa tapahtuu vähiten kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

Hyppäisitkö sinäkin seuraavalla matkallasi kestävästi ja turvallisesti junan kyytiin?

Lisätietoa teemavuodesta löytyy Euroopan rautateiden teemavuoden virallisilta nettisivuilta.