Uudet luottamushenkilöt pohtivat Huomisen lakeutta


Kuvakollaasi, jossa kuva maakuntavaltuuston perehdytysseminaarista sekä työpajan muistiinpanoista.
Maakuntavaltuuston perehdytysseminaari järjestettiin 27.-28.10.2021 Jyväskylässä.

Huomisen lakeus–Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa on työstetty lähes kahden vuoden ajan. Työhön on osallistunut satoja eteläpohjalaisia. Prosessi lähestyy maaliviivaa ja strategialuonnos on ollut julkisesti nähtävillä lokakuun loppuun saakka. Nähtävilläoloaikana kaikilla oli mahdollisuus kommentoida asiakirjan sisältöjä ja samalla pyydettiin myös lausuntoja kattavasti maakunnan kehittämistoimijoilta. Kommentteja ja lausuntoja saatiin ilahduttava määrä. Niitä käydään parhaillaan läpi ja tehdään mahdollisesti tarvittavia muutoksia strategialuonnokseen.

Maakuntavaltuustolla on keskeinen rooli, kun linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Maakuntavaltuuston tehtävänä on myös käsitellä ja hyväksyä lopullinen maakuntastrategia. Hyväksymiskäsittely on valtuuston kokouksessa joulukuussa. Pandemiatilanteen aiheuttama tiiviimpi laatimisaikataulu ja kuntavaalien siirto keväältä kesän alkuun aiheuttivat sen, että maakuntavaltuutetuilla on tavanomaista lyhyempi mahdollisuus päästä perehtymään asiakirjan linjauksiin ja sisältöihin.

Tehtävän helpottamiseksi uusien luottamushenkilöiden perehdytysseminaarin yhteydessä esiteltiin seikkaperäisesti strategian sisältöjä. Lisäksi haluttiin hyödyntää valtuutettujen ja hallituksen jäsenten laajaa asiantuntemusta ja kokemusta. Siksi seminaariväki valjastettiin pohtimaan maakuntastrategian asioita työpajassa. Strategialuonnoksen keskeisistä linjauksista, kehittämistavoitteista ja -toimenpiteistä on muodostunut valmistelun eri vaiheiden myötä selkeä näkemys ja yhteisymmärrys. Työskentelyä haluttiinkin viedä hieman pidemmälle ja lähemmäs käytännön toteutusta.

Työpajoista käytännön keinoja väestökehityksen parantamiseksi

Luottamushenkilöt pohtivat erityisesti ratkaisuja Etelä-Pohjanmaan väestökehitykseen. Väestökehitystä ja toimenpiteitä sen edistämiseksi tarkasteltiin kolmen teeman kautta: Osaava työvoima, Maakunnan vetovoima sekä Saavutettavuus ja vihreä siirtymä. Työskentelyn kuluessa havaittiin, että teemojen sisällöt kietoutuvat yhteen useissa kohdin. Myönteisen väestökehityksen saavuttamiseksi on pystyttävä samanaikaisesti edistämään monia erilaisia asioita.

Keskustelussa toistuivat muutamat keskeiset aiheet. Koulutuksen ja osaamisen lisäämisen tärkeydestä oltiin yksimielisiä. Tarvitaan lisää koulutuspaikkoja eri puolilla maakuntaa. Vahvistamista kaipaa sekä ammatillinen että korkeakoulutus. Erityisen tärkeää on tarjota opiskelijoille juurtumisen paikkoja maakuntaan, kuten sosiaalisia yhteisöjä, harjoittelu- ja työpaikkoja.

Työperäiset maahanmuuttajat ovat yksi ratkaisu pahenevaan työvoimapulaan. Tämä vaatii markkinointia ja täsmäiskuja sekä toimivia keinoja ja palveluita kotoutumisen edistämiseen. Hyvä tapa on houkutella kokonaisia perheitä tai suurempia joukkoja samasta maasta tai kielialueelta. Kotoutumisen mahdollisuuksia parantaa myös paikallisen väestön asenne ja tapa, jolla tulijoita kohdellaan.

Paljon ajatuksia herätti Etelä-Pohjanmaan houkuttelevuus ulkopuolisten silmin. Maakunnan vetovoima ei ole paras mahdollinen. Tässä jokaisen eteläpohjalaisen tulisi tunnistaa olevansa maakuntansa käyntikortti. Houkuttelevaa mielikuvaa voitaisiin vahvistaa tarinoilla ja positiivisilla esimerkeillä. Maakunnan pitäisi pystyä myös vahvistamaan sisäistä yhteistyötä ja koota kaikki voimat edistämään muutamaa yhteistä isoa hanketta.

Työpajoissa todettiin, että kiistattoman perustan maakunnan elinvoimalle ja myönteiselle väestönkehitykselle muodostavat edelleen toimivat ja laadukkaat yhteydet. Nykyään korostuvat erityisesti tietoliikenneyhteydet, mutta ne eivät vähennä fyysisen liikkumisen merkitystä. Vihreään siirtymään otettiin näkökulma energiakeskustelusta. Etelä-Pohjanmaalla on hyvät mahdollisuudet lisätä bioenergian ja polttoon perustumattoman energian tuotantoa.

Teksti: Sanna Puumala

Kuvassa lukee "Huomisen lakeus".