Uusi eurooppalainen hanke tehostaa ikääntyneille suunnattujen tuotteiden ja palvelujen testausta


Hymyileviä ihmisiä ryhmäkuvassa.
Kumppanit kokoontuivat hankkeen käynnistämiseksi Budapestissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana uudessa eurooppalaisessa NOTRE-hankkeessa. Hanke on mukana kehittämässä aluepolitiikkaa, joka tähtää hyvään ikääntymiseen liittyvien innovaatioiden ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan testausympäristöjen verkosto tuotteiden tärkeyden ja merkityksellisyyden varmistamiseksi.

Hankkeessa on mukana toteuttajakumppaneita Unkarista, Suomesta, Ranskasta, Espanjasta, Romaniasta, Italiasta ja Irlannista. Jokaisella maalla on käytössään alueellinen poliittinen ohjelma, joka tukee pk-yritysten digitalisoitujen tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. NOTRE-hankkeen kumppanit työskentelevät yhdessä parantaakseen omia alueellisia poliittisia välineitään ikääntyville suunnattujen tuotteiden ja palveluiden suhteen. Tuotteiden toimivuuden ja käytettävyyden toteamiseksi on käytössä testausympäristöjä. 

Tietojen ja kokemusten vaihdon avulla maat arvioivat omia poliittisia välineitään testausympäristöihin liittyvän tiedon ja oppimisvaiheessa saadun palautteen avulla. Toimintaan otetaan mukaan poliittisia tahoja, yrityksiä ja terveys- ja hoitoalan palveluntarjoajia, joiden tavoitteena on käyttää testausympäristöjä ikääntyville suunnattujen uusien tuotteiden ja palveluiden kokeilemiseen.

Miten saimme idean projektiin?

Ikääntyvä yhteiskunta on yksi nykyelämän suurimmista haasteista – olipa kyse yksilöistä, hallituksista, paikallisyhteisöistä tai terveydenhuoltojärjestelmistä. Asia herättää suurta huolta kaikilla EU:n alueilla. Toisaalta uusien tuotteiden lanseeraukset ovat välttämättömiä markkinoiden kysyntään vastaamiseksi. Vuonna 2019 yli 65-vuotiaita senioreita oli 90,4 miljoonaa, eli 20,8 % EU-27:n väestöstä. Alueet osoittavat merkittäviä resursseja uusien tuotteiden kehittämiseen ja tuotetarjonnan nuorentamiseen.

Uusien ideoiden tuominen menestyksekkäästi markkinoille on kuitenkin valtava haaste. Uusien kuluttajatuotteiden epäonnistumisen todennäköisyys on 95 %. Vain 5 % tuotteiden kokonaismäärästä saavuttaa markkinoille pääsyn, ja vain noin puolet niistä tuottaa myyntiä. Harvat uusistakin tuotteista, joiden myynti toimii, pysyvät markkinoilla yli vuoden päivät. Tuoteideoiden tukeminen varhaisessa vaiheessa ja niiden markkinakelpoisuuden varmistaminen on siksi yksi hankkeen perustavoitteista.

Hankkeen tavoitteet

NOTREn tavoitteena on edistää kokemusten ja tiedon vaihtoa ikääntyville suunnattujen tuotteiden ja palveluiden testausympäristöjen perustamisesta ja käytöstä. Tavoitteena on myös luoda kansainvälinen testausympäristöjen ja kotitalouksien verkosto, joka mahdollistaa ainutlaatuisen tuotteiden testausympäristön pk- ja startup-yrityksille. NOTRE pyrkii kehittämään uusia poliittisia välineitä tai parantamaan olemassa olevia, auttaakseen pk-yrityksiä menestymään uusien, hyvään ikääntymiseen liittyvien tuotteiden lanseerauksissa.

NOTRE-hanke aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 2023 ja hanke kestää 4 vuotta. Hankkeen päätoteuttaja on Pannon Business Network Association Unkarista, ja sitä rahoittaa Euroopan unioni Interreg EUROPE -ohjelman kautta.

Teksti: Kirsi Paavola ja Sami Perälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Logo, jossa tekstit Interreg Europe, Co-funded by European Union sekä NOTRE.