Vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi Etelä-Pohjanmaan virkistysalueista ja ulkoilureiteistä


Pitkospuut kulkevat varpujen keskellä.

Kaikki Etelä-Pohjanmaalla ulkoilevat voivat nyt kertoa ulkoilutottumuksistaan sekä näkemyksensä maakunnan tärkeimmistä virkistysalueista ja -reiteistä vastaamalla juuri avattuun kyselyyn. Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttamassa verkkokyselyssä on mahdollisuus esittää toiveita myös uusien virkistysalueiden tai ulkoilureittien perustamisesta.

Koronaviruksen myötä alkanut poikkeuksellinen ajanjakso on lisännyt suomalaisten innokkuutta ulkoiluun ja virkistäytymiseen lähiluonnossa. Esimerkiksi Kauhajoen ja Isojoen rajalla sijaitsevan Lauhanvuoren kansallispuiston kävijämäärä nousi Metsähallituksen kävijätilastojen mukaan yli 56 % vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kuluvan vuoden aikana useat eteläpohjalaiskunnat ovat myös hakeneet ja saaneet valtion hankerahoitusta ulkoilureittien kunnostamiseksi.

Virkistysalueet ja ulkoilureitit muodostavat lähiulkoilua tukevan verkoston

Etelä-Pohjanmaan virkistysaluekyselyllä kerätään tietoa sellaisista alueista, joissa on luonnonympäristön lisäksi virkistystä tukevia rakenteita, kuten opasteita, tulipaikkoja tai uimarantoja. Reittien osalta kootaan tietoa maastoon tai kartalle merkityistä, esimerkiksi patikointiin tai maastopyöräilyyn tarkoitetuista reiteistä. Kyselyvastaukset muodostavat tärkeän osan Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvityksessä, jota Etelä-Pohjanmaan liitto parhaillaan laatii. Kyselyvastaukset antavat arvokasta tietoa myös kunnille esimerkiksi uusien ulkoilualueiden ja -reittien tarpeista.

‒ Maakunnan tärkeimmät virkistysalueet ja ulkoilureitit on merkitty Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Tietojen päivitys on ajankohtaista nyt, kun maakuntakaavan kokonaisuudistus on käynnistymässä. Edellinen Etelä-Pohjanmaan virkistysalueselvitys on tehty 20 vuotta sitten, ja tämän jälkeen esimerkiksi maastopyöräilyn suosio on kasvanut roimasti, kertoo maakuntasuunnittelija Susanna Anttila Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo kyselyyn vastauksia kaikilta Etelä-Pohjanmaalla ulkoilevilta asuinpaikkaan ja ulkoilumuotoon katsomatta. Kyselyyn voi vastata aina 20.6.2021 saakka. Siirry kyselyyn

Lisätietoja:

Susanna Anttila
Maakuntasuunnittelija
Etelä-Pohjanmaan liitto
susanna.anttila@etela-pohjanmaa.fi
040 6152 580