VideoTeach  – video-opetus vihreän energian ammatillisessa opetuksessa


Ihmisiä kokoushuoneessa katsomassa valkokankaalle.
Video Teach-hankkeen kick off -tilaisuus Schwerinissä Saksassa.

Visuaalisuus on viestinnässä, kommunikaatiossa ja opetuksessa yhä keskeisemmässä asemassa. Kuva – pysähtynyt tai liikkuva – on parhaimmillaan sekä kiinnostava, että informatiivinen. Opetuksen välineenä se auttaa oppimaan ja motivoi opiskelemaan ja kertoo joskus enemmän kuin tuhat sanaa, tai ainakin tukee sanojen tulkitsemista.

Opetus on aina tavoitteellista ja suunniteltua, ja sisältöjä lähestytään pedagogisesta tulokulmasta. YouTuben, pelien ja pelillistämisen, TikTokin, Instagramin ja muiden vahvasti visuaalisuuteen perustuvien uusien medioiden aikakaudella myös opetuksen on herätettävä kiinnostusta niiden keinoin. Tämä edellyttää opettajalta osaamista ja taitoa hyödyntää eri medioita. VideoTeach-hankkeessa opetusta ja ammatillisen koulutuksen opettajien taitoja kehitetään videomuotoisen opetusmateriaalin hyödyntämisessä sekä tuottamisessa. Hankkeen pilottikohteena ovat vihreän energia-alan ammatilliset opettajat.

VideoTeach-hankkeen tavoitteet

  1. Laatia video-opettajille yhteinen eurooppalainen osaamisprofiili, joka perustuu Euroopan unionin tutkintorakenteisiin ja laatuperiaatteisiin ja laatia videon opetuskäytön opetussuunnitelma, jota testataan käytännössä ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppaneiden ja etenkin maaseutualueilla työskentelevien ammatillisten opettajien kanssa videokursseilla.
  2. Luoda menetelmä opettajien video-osaamisen analysoimiseksi, osaamisen tunnistamiseksi ja koulutustarpeiden kartoittamiseksi.
  3. Tuottaa 10 tunnin online-kurssi video-opetuksesta, jolla käydään läpi kaikki osaamisprofiilissa määritellyt tarvittavat taidot. Kurssi auttaa täyttämään osaamisen aukkoja ja tukee analogisten oppimiskokonaisuuksien muuttamista mielekkääksi digitaaliseksi koulutukseksi.
  4. Tuottaa video-opetuksen sisältöä vihreää energia-alaa varten (aurinkosähkön omakäyttö, VideoTeach aurinkosähkövoimalat, VideoTeach aurinkolämpö, VideoTeach ilmalämpöpumput).

Osamisprofiilin kuvaus sekä opetussuunnitelma julkaistaan lähiaikoina hankkeen verkkosivulla, minkä jälkeen ryhdytään pohtimaan menetelmää, millä opettajien jo olemassa olevaa osaamista sekä osaamistarpeita voidaan arvioida.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Videoteach -hanke

  • Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana VideoTeach -hankkeessa pienellä partneriosuudella. Lisäksi Sedun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä Thermopolis Oy:n asiantuntijat sekä vihreän energian opettajat osallistuvat hankkeen tulosten testaamiseen ja arviointiin sen eri vaiheissa.
  • Hanketta johtaa saksalainen Region Vision Schwerinistä. Muut partnerimaat ovat Tsekki, Viro, Espanja, Kypros, Kroatia, Turkki ja Bulgaria.
  • Hanke alkoi keväällä 2022 ja se kestää kesäkuuhun 2024. VideoTeach-hanketta rahoittaa Erasmus+-ohjelma.
  • Hankkeen verkkosivut

Teksti: Pia Kattelus