Viisi uutta Interreg Europe -hanketta Etelä-Pohjanmaalle


Karttapallo, josta on näkyvissä Euroopan maat.

− Uuden ohjelmakauden 2021−2027 Interreg Europe -ohjelman ensimmäisen rahoitushaun tulokset julkaistiin tiistaina 13.12.2022, ja kun hyväksyttyjen hankkeiden luetteloa kävi läpi, “otti vähän vattasta”, kuvailee kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus.

Saldoksi Etelä-Pohjanmaalle muodostui viisi uutta hanketta, joissa kaikissa Etelä-Pohjanmaan liitto on ylpeästi mukana isommassa tai pienemmässä roolissa.

− Siis viisi uutta kansainvälistä hanketta kerralla! Kattelus iloitsee.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Thermopolis Oy ovat näistä kahdessa hankkeessa merkittävämmässä partneriroolissa ja liitto enemmänkin aluehallinnon edustajana taustatukija.

Europe-toiminta lyhyesti

Interreg Europen ensimmäiseen hakuun jätettiin yhteensä 134 hakemusta ja rahoituksen sai 72 hanketta, eli 54 prosenttia. Koska rahoitusohjelmassa on kyse alueiden välisestä yhteistyöstä, hankkeiden konsortiot muodostuvat useista Euroopan alueista. Niissä on oltava vähintään yksi alue jokaisesta pääilmansuunnasta.

− Varsinaisina hankepartnereina nähdään mieluusti julkishallinnon toimijoita, kuten Suomessa maakuntien liitot tai kaupungit, ja vieläpä sellaiset, jotka vastaavat kehittämispoliittisista strategioista tai ohjelmista. Varsinaisten partnereitten lisäksi alueille muodostetaan sidosryhmät, jotka osallistuvat hankkeen toimintoihin, selvittää Kattelus.

Hankealueiden kesken tutustutaan niiden hyviin käytäntöihin hankkeen teemaan liittyen, tunnistetaan oman alueen kannalta mielenkiintoiset toimintatavat ja pohditaan, miten ne voidaan siirtää ja soveltaa oman alueen kehittämiseen. Mieluiten pohdinta konkretisoituu jo Interreg-hankkeen aikana joko suoraan organisaation omana kehittämistoimintana tai hankkeistamisen kautta.

Mihin teemoihin hyviä käytäntöjä Euroopasta haetaan?

Etelä-Pohjanmaan liitto haluaa olla mukana kansainvälisissä kehittämishankkeissa sekä edistääkseen osaltaan maakunnan kansainvälistymistä että tuodakseen eurooppalaista osaamista oman maakuntamme kannalta tärkeisiin kehittämisteemoihin.

− Meillä on alueella toki osaamista itsellämmekin ja luonnollisesti levitämme sitä hankkeissa kumppaneillemme, mutta uutta oppia, ideaa ja inspiraatiota on hyvä saada, Kattelus pohtii.

Etelä-Pohjanmaan liiton hankekonsortioissa mietitään koronaepidemian jälkimainingeissa

  • miten alueelliset innovaatioekosysteemit muuttuvat ja miten niitä muuttuvissa tilanteissa ylläpidetään ja hallitaan (CODIL)
  • mitä tarkoittaa yritysten vastuu digitalisaatiossa suhteessa sosiaalisiin, taloudellisiin, teknologisiin ja ympäristöllisiin tekijöihin (CDREUROPE)
  • miten ympäristö- ja yhteisösuunnittelulla parannetaan tuulivoiman hyväksyttävyyttä (BIOWIND), miten matkailu- ja majoitustoiminnassa parannetaan energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä (DETOCS) sekä
  • miten tuotetaan uusia hoiva-alan teknologiainnovaatiota erityisesti vanhusväestön tarpeisiin (NOTRE).

Hankkeet käynnistyvät kevään 2023 aikana ja niiden aktiivinen toiminta-aika on kolme vuotta, minkä jälkeen niiden tuloksia ja alueellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vielä yksi vuosi.

EU:n Interreg-ohjelmien logo
©Euroopan komissio 2022