Yhteistyökumppanit arvioivat liiton onnistuneen roolissaan maakunnan kehittäjänä


Liitutaulu, jossa on kolme hymiötä. Vaihtoehdoista on rastittu hymyilevät kasvot.

Etelä-Pohjanmaan liiton nähdään onnistuneen roolissaan maakunnan kehittäjänä, ilmenee vuoden 2020 lopulla toteutetun sidosryhmäkyselyn tuloksista.

− Etelä-Pohjanmaan liitto haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti. Työn pohjaksi teimme sidosryhmille sähköisen kyselyn, jossa kartoitettiin mielipiteitä liiton onnistumisesta tehtävissään, maakuntajohtaja Asko Peltola kertoo.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan liiton onnistumista tehtäviensä hoitamisessa yleisellä tasolla sekä teemoittain.

Vastaajista 63 prosenttia arvioi, että liitto on edistänyt toiminnallaan maakunnan kehitystä hyvin, ja 24 prosenttia näkee toiminnan erittäin hyväksi. Kiittävää palautetta annettiin myös Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstön asiantuntemuksesta ja organisaation kyvystä reagoida nopeasti muutoksiin.

− Eri teemoista annetussa vapaassa palautteessa nousee esiin huoli siitä, huomioidaanko maakuntaa tasapuolisesti. Toisaalta myös positiivista palautetta on annettu liiton tasapuolisuudesta. Koko maakunnan huomioiminen toiminnassamme on meille ensiarvoisen tärkeää, ja teemaa on syytä pitää jatkuvasti esillä, pohtii Peltola.

Kyselyyn saatiin yhteensä 140 vastausta. Kyselyn kohderyhminä olivat muun muassa liiton ja sen jäsenkuntien luottamushenkilöt, kuntien henkilöstö, maakunnan koulutustoimijat sekä sidosryhmät, järjestöt ja yhdistykset. Jatkossa kysely on tarkoitus toistaa joka toinen vuosi.