Ympäristöministeriön tuulivoima-avustus vauhdittaa pohjalaismaakuntien energiantuotantoselvityksiä


Tuulivoimala, jonka ohi lentää lintuparvi.

Energiasektorin voimakas murros ja irrottautuminen fossiilisista polttoaineista koskettaa muiden ohella myös kaikkia pohjalaismaakuntia. Tavoitteet esimerkiksi turpeen energiakäytön vähentämisestä haastavat maakuntamme energiantuotantosektorin luomaan uusia toimintamalleja ja etsimään energianlähteitä muualta. Muutos on toki ollut käynnissä jo pitkään, mistä osoituksena ovat esimerkiksi alueellemme nousseet tuulivoimalaitokset sekä viimeaikaiset uutiset teollisen kokoluokan aurinkoenergiajärjestelmistä.

Energiantuotantojärjestelmän muutokset on huomioitava myös maankäytön suunnittelussa. Etelä-Pohjanmaalla on seuraavaksi tarve alueidenkäytön kokonaisuuden tarkastelulle, ja liitto on aloittanut maakuntakaavan kokonaisuudistuksen valmistelevat työt keväällä 2020. Maakuntakaavaprosessin olennaisia työkaluja ovat taustaselvitykset, joiden avulla hankitaan ajantasaista tietoa maakunnan tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista suunnittelutyön tueksi.

Ympäristöministeriö myönsi avustuksen uusien tuulivoima-alueiden selvittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vuosina 2015-2016 valmistuneiden maakuntakaavojen tuulivoima-alueet ovat tähän mennessä jo pitkälti rakentuneet tai varattuja suunnitteluun. Tuulivoimateknologia on kehittynyt varsin nopeasti. Kehittyneen teknologian myötä uusien, tuulivoimalle potentiaalisten alueiden määrä on kasvanut ja vaikutukset aiemmin valmistuneisiin selvityksiin nähden muuttuneet.

Maakuntien liitot ovat hiljattain saaneet useita yhteydenottoja maakuntakaavojen tuulivoima-alueiden ulkopuolisten alueiden suunnittelumahdollisuuksista ja olemassa olevien tuulivoima-alueiden laajentumismahdollisuuksista. Uusina potentiaalisina tuulivoima-alueina pohjalaismaakuntiin sijoittuu muun muassa runsaasti lähivuosina käytöstä poistuvia turvesoita. Tuulivoimaselvitykset ja maakuntakaavojen tuulivoima-alueet vaativatkin päivityksen kaikkien kolmen pohjalaismaakunnan alueella.

Ympäristöministeriö on marraskuussa 2020 myöntänyt maakuntien yhteishakemukseen perustuen valtionavustuksen pohjalaismaakuntien yhteisen tuulivoimaselvityksen toteuttamiseksi. Yhtä maakuntaa laajemman alueen tarkastelulla on mahdollista arvioida kokonaisvaltaisemmin tuulivoima-alueiden yhteisvaikutuksia sekä löytää potentiaalisimmat alueet hallinnollisista rajoista riippumatta.

Kilpailutus tuulivoimaselvityksen toteuttajan valitsemiseksi on ollut käynnissä marras-joulukuussa. Työ käynnistyy vuodenvaihteessa ja valmistuu syyskuussa 2021. Ympäristöministeriö on myöntänyt valtionavustuksen Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitykseen, jonka enimmäiskustannus on 150 000 euroa. Avustuksen määrä on 70 prosenttia hankkeen enimmäiskustannuksista.

Energiantuotantoselvitys kiikaroi vuoden 2050 energiantuotantojärjestelmää

Jotta energiantuotantomenetelmien pitkän aikavälin muutokset olisi mahdollista huomioida kokonaisvaltaisesti maakuntakaavoituksessa ja maakuntien strategisessa suunnittelussa, tarvitaan ennakointia ja ymmärrystä energiantuotantojärjestelmien kehityksestä pitkälle tulevaisuuteen. Tuulivoimaselvityksen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto ovat päättäneet käynnistää maakuntien energiantuotantoa vuonna 2050 kokonaisvaltaisesti ennakoivan selvityksen.

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2050 -selvityksen tavoitteena on arvioida niitä kehityskulkuja, joiden myötä maakuntien energiantuotantojärjestelmät voisivat olla päästöttömiä vuonna 2050. Selvityksessä tarkastellaan eri energiantuotantomuotoja, niiden synergiamahdollisuuksia ja vaikutuksia. Työssä esitetään suuntaviivat sille, miten päästöttömän energiatuotannon muodot sekä niihin liittyvä muu maankäyttö ja infrastruktuuri sekä niiden sijoittaminen tulisi huomioida maakuntakaavoituksessa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Työ käynnistyy vuodenvaihteessa ja valmistuu huhtikuussa 2021.

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, puh. 040 610 8445