Aluekehittämiskeskustelut

Valtion ja maakuntien liittojen välillä käytiin aluekehittämiskeskustelut 1.17.2.2022. Keskustelut vahvistavat valtion ja maakuntien vuorovaikutusta ja yhteistyötä aluekehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelujen pohjalta tehtiin valtion ja maakuntien väliset yhteistyöasiakirjat, joissa sovittuihin toimenpidekokonaisuuksiin valtioneuvosto on myöntänyt maakuntien liitoille yhteensä 16 miljoonaa euroa kansallista aluekehittämisen määrärahaa.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisteemat

Etelä-Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelu käytiin 14.2.2022. Etelä-Pohjanmaan yhteistyöasiakirjan toimenpidekokonaisuudet ja kehittämisteemat ovat:

  • Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus Etelä-
    Pohjanmaalla
  • Etelä-Pohjanmaan TKI toiminnan ja digitalisaation tasokorotus
  • Ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut

Näiden teemojen mukaisiin kehittämishankkeisiin Etelä-Pohjanmaa sai rahoitusta 843 000 euroa. Tarkempaa tietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta.

Aluekehittämiskeskustelut ovat osa uutta aluekehittämislainsäädäntöä

Aluekehittämiskeskustelut toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa lakisääteisensä menettelynä. Keskustelujen yhteydessä kokeillaan valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön toimintamallia. Jatkossa keskusteluja on tarkoitus järjestää säännöllisesti.

Vuoden 2023 aluekehittämiskeskusteluja ei toteuteta maakunnittaisina keskusteluina, vaan kaikille yhteisenä teemakeskusteluna helmikuussa 2023.