Aluekehittämiskeskustelut

Aluekehittämiskeskustelut on menettely, jossa valtio ja maakunta keskustelevat alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä. Keskustelujen tavoitteena on alueen elinvoiman ja omaehtoisen kehittämisen vahvistaminen. Keskustelut ovat poikkihallinnolliset ja niihin osallistuu useita ministeriöitä.

Keskustelujen lähtökohtana ovat valtioneuvoston aluekehittämispäätös, maakuntaohjelma sekä aluekehityksen tilannekuva. Näiden pohjalta keskusteluihin nostetaan Etelä-Pohjanmaan kehityksen kannalta keskeisimmät ajankohtaiset teemat.

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2023

Vuoden 2023 aluekehittämiskeskustelut järjestettiin maakuntakohtaisten keskustelujen sijaan poikkeuksellisesti kaikille maakunnille yhteisinä temaattisina keskusteluina. Keskusteluissa käsiteltävät teemat olivat osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus, vihreä- ja digisiirtymä sekä huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus.

Vuonna 2023 tullaan valmistelemaan uusi aluekehittämispäätös kevään eduskuntavaalien ja uuden hallituksen hallitusohjelman valmistumisen jälkeen. Aluekehittämispäätöksen valmistelussa hyödynnetään aluekehittämisen keskustelujen havaintoja ja alueiden näkemyksiä.

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2022

Ensimmäiset aluekehittämislainsäädännön mukaiset valtion ja maakuntien liittojen väliset aluekehittämiskeskustelut pidettiin helmikuussa 2022. Keskustelujen pohjalta tehtiin valtion ja maakuntien väliset yhteistyöasiakirjat, joiden teemojen mukaisiin hankkeisiin Etelä-Pohjanmaa sai rahoitusta 843 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan yhteistyöasiakirjan toimenpidekokonaisuudet ja kehittämisteemat olivat:

  • Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus Etelä-
    Pohjanmaalla
  • Etelä-Pohjanmaan TKI toiminnan ja digitalisaation tasokorotus
  • Ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut

Näiden teemojen mukaisiin kehittämishankkeisiin Etelä-Pohjanmaa sai rahoitusta 843 000 euroa. Tarkempaa tietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta.