Aluekehittämiskeskustelut

Aluekehittämiskeskustelut on menettely, jossa valtio ja maakunta keskustelevat alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä. Keskustelujen tavoitteena on alueen elinvoiman ja omaehtoisen kehittämisen vahvistaminen. Keskustelut ovat poikkihallinnolliset ja niihin osallistuu useita ministeriöitä.

Keskustelujen lähtökohtana ovat valtioneuvoston aluekehittämispäätös, maakuntaohjelma sekä aluekehityksen tilannekuva. Näiden pohjalta keskusteluihin nostetaan Etelä-Pohjanmaan kehityksen kannalta keskeisimmät ajankohtaiset teemat.

Aluekehittämiskeskustelut vuonna 2024

Vuoden 2024 aluekehittämiskeskustelut järjestettiin suuraluekohtaisina. Läntisen Suomen keskustelun teemana oli uudistuva teollisuus. Lisäksi järjestettiin lyhyt maakuntakohtainen keskustelu. Etelä-Pohjanmaan keskustelun teemana oli ruokavienti.