Kulttuuriympäristö

Sanssin kartano Kauhajoella, etualalla syreenin kukkia
Sanssin kartano Kauhajoella. Kuva: Katri Korpela

Maakunnallista suunnittelua varten laadittavat inventoinnit tuottavat tietoa muun muassa maakunnan rakennetun ympäristön historiasta, kehityksestä ja kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistä sekä maakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista. Maakunnalliset inventoinnit tukevat kuntien suunnittelutyötä. 

Rakennettu kulttuuriympäristö

Etelä-Pohjanmaan rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva maakunnallinen inventointikokonaisuus koostuu kahdesta inventoinnista, joihin sisältyvät kohteet on arvotettu.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuosina 2016-2017 laatinut inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. Se kattaa sellaiset rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, jotka on rakennettu pääosin ennen vuotta 1930.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017) (pdf).

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen rakennusinventoinnin 2016-2017 kohteet arvotettiin vuosina 2019-2020 osana uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Lisäksi aiempaa inventointia täydennettiin laatimalla kohdekortit joistakin aiemmin inventoimattomista kohteista. Löydät inventointia täydentävät aineistot alta:

Kohdekortit: Täydennysinventoidut kohteet (pdf).

Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus 2019-2020

Etelä-Pohjanmaan liiton Saatsi Arkkitehdit Oy:lta tilaamassa vuosina 2019-2020 toteutetussa selvityksessä on inventoitu ja arvotettu maakunnan uudemmat, vuosina 1930-1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet sekä arvotettu vuosina 2016-2017 inventoidut rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä arvotus. Saatsi Arkkitehdit Oy. (2021) (pdf)

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö (pdf). Ei saavutettava

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö, tekstivastine. (pdf)

Maakunnallisesti inventoitujen kohteiden arvotus

Kaikki Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti inventoidut kohteet on arvotettu osana Saatsi Arkkitehtien toteuttamaa Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia vuosina 2019-2020. Arvotustyön tuloksena syntyi ehdotus maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Lopullinen maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kokonaisuus määräytyy tulevassa maakuntakaavan päivitystyössä.

Luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetuista kohteista (pdf).

Maisemat

Latoja vihreiden peltojen keskellä, pilvinen taivas
Ilmajoen Alajokilaakso. Kuva: Katri Korpela

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden selvitystyö on jakautunut kahteen osaan.

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet – Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013

Ensimmäisessä osassa selvitystyö tehtiin kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Työ tarkoituksena oli päivittää Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Työ on tehty valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä vuosina 2013-2014. Inventointi oli osa koko Suomessa tehtävää arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia.

Maaseudun kulttuurimaiset ja maisemanähtävyydet – Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2013. (pdf)

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet – Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, osa 2, päivitys- ja täydennysinventointi 2014

Toisessa osassa täydennettiin maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Työn tarkoituksena oli päivittää Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi. Työ tehtiin vuonna 2014 ja se oli jatkoa valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä vuonna 2013 aloitetulle maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnille. Toinen osa täydentää vuonna 2013 tehtyä inventointia tuolloin inventoinnin ulkopuolelle jääneiden kohteiden osalta.

Maaseudun kulttuurimaisemat ja nähtävyydet – Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, osa 2, päivitys- ja täydennysinventointi 2014. (pdf)

Muut maisemaselvitykset

Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)