Kulttuuriympäristö

Sanssin kartano Kauhajoella, etualalla syreenin kukkia
Sanssin kartano Kauhajoella. Kuva: Katri Korpela

Maakunnallista suunnittelua varten laadittavat inventoinnit tuottavat tietoa muun muassa maakunnan rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä sekä kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistä. Maakunnalliset inventoinnit tukevat kuntien suunnittelutyötä. Etelä-Pohjanmaan rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva maakunnallinen inventointikokonaisuus koostuu kahdesta inventoinnista, joihin sisältyvät kohteet on arvotettu.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan liitto on vuosina 2016-2017 laatinut inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. Se kattaa sellaiset rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, jotka on rakennettu pääosin ennen vuotta 1930.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017) (pdf).

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen rakennusinventoinnin 2016-2017 kohteet arvotettiin vuosina 2019-2020 osana uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Lisäksi aiempaa inventointia täydennettiin laatimalla kohdekortit joistakin aiemmin inventoimattomista kohteista. Löydät inventointia täydentävät aineistot alta:

Kohdekortit: Täydennysinventoidut kohteet (pdf).

Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi ja arvotus 2019-2020

Etelä-Pohjanmaan liiton Saatsi Arkkitehdit Oy:lta tilaamassa vuosina 2019-2020 toteutetussa selvityksessä on inventoitu ja arvotettu maakunnan uudemmat, vuosina 1930-1999 rakennetut kulttuuriympäristökohteet sekä arvotettu vuosina 2016-2017 inventoidut rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointi sekä arvotus. Saatsi Arkkitehdit Oy. (2021) (pdf)

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö (pdf). Ei saavutettava

Kohdekortit: Etelä-Pohjanmaan uudempi rakennettu kulttuuriympäristö, tekstivastine. (pdf)

Maakunnallisesti inventoitujen kohteiden arvotus

Kaikki Etelä-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti inventoidut kohteet on arvotettu osana Saatsi Arkkitehtien toteuttamaa Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventointia vuosina 2019-2020. Arvotustyön tuloksena syntyi ehdotus maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Lopullinen maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kokonaisuus määräytyy tulevassa maakuntakaavan päivitystyössä.

Luettelo kaikista maakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetuista kohteista (pdf).

Muut selvitykset

Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)