Kulttuuriympäristö

Sanssin kartano Kauhajoella, etualalla syreenin kukkia
Sanssin kartano Kauhajoella. Kuva: Katri Korpela

Maakunnallista suunnittelua varten laadittavat inventoinnit tuottavat tietoa muun muassa maakunnan rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä sekä kulttuurihistoriallisista ominaispiirteistä. Maakunnalliset inventoinnit tukevat kuntien suunnittelutyötä. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut inventoinnin maakunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017) (pdf). 

Muut selvitykset

Tuulivoima-alueiden maisemavaikutukset Etelä-Pohjanmaan arvokkaille maisema-alueille. Maisemaselvitys. ProAgria Etelä-Pohjanmaa & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)