EAKR-rahoitus

EAKR-rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset arvioidaan hakujaksoittain. Seuraava hakujakso päättyy maanantaina 4.3.2019.

Linkki hakuohjeeseen.

Pirkanmaan liitossa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä
EAKR-rahoitusta noin 1,7 milj. €

Tässä haussa Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksella tavoitellaan hakemuksia erityisesti
1) kiertotalouteen ja 2) digitalisaation edistämiseen liittyviin teemoihin siten, että hankkeiden tarpeellisuus on perusteltu elinkeinoelämän esiin nostamien kehittämistarpeiden pohjalta. Yritysten osallisuuteen hankkeissa ja hankkeiden yritysvaikutuksiin, esimerkiksi tuotekehityksen, kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmista, tulee kiinnittää hakemuksessa erityistä huomiota.

Rahoitusta voi hakea myös muihin hankkeisiin kuten

  • biotalouden uudet ratkaisut
  • älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  • energiaosaamisen vahvistaminen
  • uudistuva palvelu- ja elämystuotanto.

EAKR-hakemuksia voi jättää toimintalinjan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteisiin

  • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja
  • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen kohdentuvat hakemukset.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma-asiakirjassa mainitaan erityistavoittein mahdollinen toiminta sekä kysymykseen tulevat kohderyhmät ja tuensaajat, joten asiakirjaan tulee tutustua huolellisesti.

Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee tutustua Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2018-2021 , Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan 2019-2020 ja Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan.

Valintaperusteet

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaan.

 

Sovellettavat tukitasot maakunnan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa

Hanke Tuki
Kehittämishankkeet  max. 70 %
Investoinnit laitteisiin max. 50 %

Sovellettavat tukitasot ovat matalammat kuin rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet.

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laiteinvestointeja, hakijan tulee olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä.

Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella teknisesti omana hankkeenaan.
Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Yritysten osallistuminen rahoitukseen osoittaa elinkeinoelämälähtöisen hankkeen tarpeellisuutta. 

Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

EAKR-hankkeissa tulee noudattaa Pirkanmaan liiton hankintaohjeita hanketoiminnassa.

Mikäli linkit eivät avaudu, kokeile toista selainta.

Alla olevista videoista saat vinkkejä mm. hankesuunnitteluun!

2017 Euroopan aluekehitysrahaston kehittämishankkeet 1/2 

2017 Euroopan aluekehitysrahaston kehittämishankkeet 2/2 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös