Työmarkkinat

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta työvoimasta. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa työllisyysaste lasketaan 18–64-vuotiaasta väestöstä. Tilaston mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli 73,4 prosenttia vuonna 2018. Lukema on noussut tasaisesti viimeiset kolme vuotta, ja on selvästi korkeampi kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla. Maakuntien välisessä vertailussa Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on viidenneksi korkein. Se on myös koko maan keskiarvoa (72,1%) korkeampi.

2000-luvulla suurin muutos Etelä-Pohjanmaan työllisyysasteessa tapahtui vuonna 2009. Tuolloin se laski 70,2 prosentista 67,5 prosenttiin maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin seurauksena. Vuoden 2009 jälkeen maakunnan työllisyysaste näyttää nousseen pysyvästi korkeammalle kuin koko maassa keskimäärin. Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste onkin pysynyt yli 69 prosentin koko 2010-luvun ajan.

Viivakaavio kuvaa työllisyysasteen kehitystä Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa vuosina 2000-2018. Vaihtelevuudesta huolimatta Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on trendiltään jopa koko maata jyrkemmässä nousussa.

Tilastokeskus julkaisee työllisyysasteesta tilastotietoja työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimatutkimuksessa. Tilastot eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia tilastointikäytännöitten takia. Työvoimatutkimuksessa työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten osuudesta samanikäisestä väestöstä.  Sen mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli vuonna 2019 76,9 prosenttia ja koko maassa 72,6 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on korkeampi kuin millään muulla Manner-Suomen maakunnalla.

Työttömyysaste

Työttömyysaste tarkoittaa työttömien osuutta työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälistystilaston mukaan vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Lukema on alempi kuin koskaan 2010-luvulla. Vuonna 2019 koko maan lukema (9,2%) oli melkein kolme prosenttiyksikköä Etelä-Pohjanmaata korkeampi. Maakunnan työttömyysaste on pysytellyt koko 2010-luvun valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste on aiemmin 2010-luvulla vaihdellut 10,8 prosentin ja 7,3 prosentin välillä. Korkeimmillaan lukema on ollut vuonna 2015. Etelä-Pohjanmaan kunnissa työttömyysaste nousi vuonna 2019 vuoden takaisesta ainoastaan neljässä kunnassa. Yhdenkään kunnan työttömyysaste ei kuitenkaan ylittänyt koko maan keskiarvoa vuonna 2019. Korkein lukema oli Ähtärissä ja Soinissa (8,0%) ja matalin Evijärvellä (4,9%).

Pylväskaavio kuvaa keskimääräistä työttömyysastetta Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa vuosina 2010-2019. Työttömyysaste on ollut korkeimmillaan vuonna 2015 ja matalimmillaan vuonna 2019.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan vuoden 2020 syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli 89 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 59 700 henkilöä. Tämä on 48 400 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lomautettujen määrä on kuitenkin vähentynyt elokuusta.

Käytetyt Työ- ja Elinkeinoministeriön luvut eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työssäkäyntitilaston kanssa. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.