Henkilökunta

Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee henkilökuntaa seuraavissa tehtävissä: Johtaminen ja strateginen yhteistyö, Innovaatiot ja ennakointi, Kehittäminen ja rahoitus, Alueidenkäyttö ja liikenne, Kansainvälistyminen, Kulttuuri ja Hallinto.

Johtaminen ja strateginen yhteistyö

Edistämme Etelä-Pohjanmaan menestykseen keskeisesti vaikuttavien asioiden toteutumista. Teemme edunvalvonnassa laajaa yhteistyötä ja tuotamme monipuolista aineistoa maakunnan kehittämisen tueksi.

Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Heli Seppelvirta.
Heli Seppelvirta 
Maakuntajohtaja 
p. 040 5294 638 
Etelä-Pohjanmaan liitto henkilöstö: Eeli Salmela.
Eeli Salmela
Viestintäpäällikkö
p. 040 5077 510 

 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanne Rantala.
Hanne Rantala 
Viestintäpäällikkö 
työvapaalla 

Innovaatiot ja ennakointi

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.
Antti Saartenoja 
Innovaatiojohtaja
p. 050 3479 845  
Tapani Tarri
Projektipäällikkö 
p. 040 6412 866
Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma -hanke
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Miika Laurila.
Miika Laurila 
Yhteyspäällikkö
p. 040 6603 733 
Tulevaisuus- ja ohjelmatyö, 
maakunnan tilannekuva, 
korkeakoulupolitiikka  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Marko Rossinen.
Marko Rossinen 
Maakunta-analyytikko
p. 040 3563 933
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö, yhteispalveluasiat, tilastot  

Kehittäminen ja rahoitus

Valmistelemme yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa strategioita ja lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia. Ohjelmatyön perustamme laajaan tulevaisuustarkasteluun. Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Heli Rintala.
Heli Rintala 
Aluekehitysjohtaja
p. 0400 172 202  
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Mikko Kangas.
Mikko Kangas 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 5571 359
 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Päivi Mäntymäki.
Päivi Mäntymäki
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 4807 858 
EAKR- ja AKKE-rahoitus

 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Minna Nikkari.
Minna Nikkari
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 1801 406 
EAKR- ja AKKE-rahoitus

 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Puumala.
Sanna Puumala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 5094 420 
Maakuntaohjelma, AKKE-rahoitus, Seutu-AIKO 

Alueidenkäyttö ja liikenne

Osallistumme maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen strategisella alueidenkäytön suunnittelulla, maakuntakaavoituksella ja liikennejärjestelmätyöllä.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Pohjola.
Mari Pohjola 
Suunnittelujohtaja
p. 040 6108 445 
Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö, ilmastotyö 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Jani Palomäki.
Jani Palomäki 
Maakuntainsinööri 
p. 040 6883 187 
Liikennejärjestelmätyö, teknisen huollon verkostot, laajakaista-asiat 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Väänänen.
Mari Väänänen 
Ympäristösuunnittelija 
p. 0400 243 640 
Viherrakenne, energia ja luonnonvarat, paikkatieto  
Annukka Kuoppala
Maakunta-arkkitehti
p. 040 6102 232
Kulttuuriympäristö, aluerakenne

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Susanna Anttila.
Susanna Anttila 
Maakuntasuunnittelija 
p. 040 1855 862
Maakuntakaavoitus, luonnonvarat ja energia, virkistysalueet

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Liisa-Maija Hurme.
Liisa-Maija Hurme
Projektipäällikkö
p. 040 1543 831 
Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa

Kansainvälistyminen

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, tiedotamme kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rahoitusohjelmista, neuvomme hakijoita ja toimimme kansainvälisten hankkeiden osarahoittajana tai kumppanina.  

Antti Saartenoja 
Innovaatiojohtaja 
p. 050 3479 845  
Yhteistyöverkostot, kansainvälistymisen edistäminen, maahanmuutto  
Etelä-Pohjanmaan liitto henkilöstö: Eeli Salmela.
Julia Haapasaari
Viestintäsuunnittelija
p. 0400 241 813 
EU-tietokeskus
 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Pia Kattelus.
Pia Kattelus 
Kansainvälisten asioiden päällikkö 
p. 040 6825 537 
Kansainvälistymisen toimintaohjelma, hankeneuvonta, yhteistyöverkostot  
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Päivi Tuisku.
Päivi Tuisku
Projektikoordinaattori
p. 040 1680 375 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Inkeri.
Sanna Inkeri 
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 
p. 040 1626 150 
INTENCIVE-hanke, kansainväliset 
verkostot 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Ilona Ojala.
Ilona Ojala
Projektiassistentti
p. 040 1907 224 

 

Kulttuuri

Kehitämme maakunnan kulttuurielämää ja vahvistamme yhteistyön edellytyksiä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Lisäksi viestimme kulttuurin ajankohtaisista uutisista sekä rahoitusmahdollisuuksista.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanna Hangasluoma.
Hanna Hangasluoma 
Kulttuuripäällikkö 
p. 040 7515 610 
Kulttuurin kehittäminen, 
verkostoyhteistyö, kulttuurihyvinvointi
Leena Ylimäki 
Projektikoordinaattori
p. 040 1942 093 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Marika Puntala.
Marika Puntala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 6236 623

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Tuija Ahola
Tuija Ahola 
Kehittämisasiantuntija 
p. 050 5378 071

Hallinto

Huolehdimme liiton henkilöstöhallintoon, talouteen, toimisto- ja tietopalveluihin, arkistointiin sekä tietotekniikan käyttöön liittyvistä tehtävistä. 

Jari Iso-Koivisto
Hallintojohtaja 
p. 040 3563 910 
Päätöksenteko, talous, henkilöstöhallinto 

Marjut Ojanperä 
Hallintosihteeri 
p. 0400 299 745
ICT-palvelut, kokoushallinto, tietosuojavastaava 
Maarit Koskela 
Hallintosihteeri 
p. 0400 682 883 
Kirjaamo, arkisto, julkaisut

 
Tuuliina Palomäki 
Hallintosuunnittelija 
p. 0400 243 480  
Johtoryhmän sihteeri 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Outi Mäki.
Outi Mäki 
Maksatusasiantuntija
p. 050 3538 388 
EAKR-rahoitus, AKKE- ja Seutu-AIKO-maksatus
Silja Wartio 
Hallintosihteeri
p. 040 6651 960
Reskontra, tapahtumakalenteri

Lyhenneluettelo: 

  • AKKE: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus  
  • EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto 
  • JTF: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund)
  • Seutu-AIKO: Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet