Henkilökunta

Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee henkilökuntaa seuraavissa tehtävissä: Johtaminen ja strateginen yhteistyö, Innovaatiot ja ennakointi, Kehittäminen ja rahoitus, Alueidenkäyttö ja liikenne, Kansainvälistyminen, Kulttuuri ja Hallinto.

Johtaminen ja strateginen yhteistyö

Edistämme Etelä-Pohjanmaan menestykseen keskeisesti vaikuttavien asioiden toteutumista. Teemme edunvalvonnassa laajaa yhteistyötä ja tuotamme monipuolista aineistoa maakunnan kehittämisen tueksi.

Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Heli Seppelvirta.
Heli Seppelvirta 
Maakuntajohtaja 
p. 040 5294 638 
Etelä-Pohjanmaan liitto henkilöstö: Eeli Salmela.
Eeli Salmela
Viestintäpäällikkö
p. 040 5077 510 

 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanne Rantala.
Hanne Rantala 
Viestintäpäällikkö 
työvapaalla 

Innovaatiot ja ennakointi

Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Heli Seppelvirta.
Heli Seppelvirta
Maakuntajohtaja
p. 040 5294 638

Miika Laurilan kuva.
Miika Laurila 
Yhteyspäällikkö
p. 040 6603 733 
Tulevaisuus- ja ohjelmatyö, 
maakunnan tilannekuva, 
korkeakoulupolitiikka  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Marko Rossinen.
Marko Rossinen 
Maakunta-analyytikko
p. 040 3563 933
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö, yhteispalveluasiat, tilastot  

Kehittäminen ja rahoitus

Valmistelemme yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa strategioita ja lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia. Ohjelmatyön perustamme laajaan tulevaisuustarkasteluun. Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Heli Rintala.
Heli Rintala 
Aluekehitysjohtaja
p. 0400 172 202  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Päivi Mäntymäki.
Päivi Mäntymäki
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 4807 858 
EAKR-, AKKE- ja JTF-rahoitus

 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Minna Nikkari.
Minna Nikkari
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 1801 406 
EAKR-, AKKE- ja JTF-rahoitus

 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Puumala.
Sanna Puumala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 5094 420 
Maakuntaohjelma, AKKE-rahoitus, Seutu-AIKO 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Mikko Kangas.
Mikko Kangas 
Kehittämisasiantuntija 
työvapaalla
 

Alueidenkäyttö ja liikenne

Osallistumme maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen strategisella alueidenkäytön suunnittelulla, maakuntakaavoituksella ja liikennejärjestelmätyöllä.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.
Antti Saartenoja 
Innovaatiojohtaja
vs. Suunnittelujohtaja
p. 050 3479 845  


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Jani Palomäki.
Jani Palomäki 
Maakuntainsinööri 
p. 040 6883 187 
Liikennejärjestelmätyö, teknisen huollon verkostot, laajakaista-asiat 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Annukka Kuoppala.
Annukka Kuoppala
Maakunta-arkkitehti
p. 040 6102 232
Kulttuuriympäristö, aluerakenne
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Susanna Anttila.
Susanna Anttila 
Maakuntasuunnittelija 
p. 040 1855 862
Maakuntakaavoitus, luonnonvarat ja energia, virkistysalueet
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Teemu Kettunen
Teemu Kettunen
Maakuntasuunnittelija
p. 040 5285 345
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Väänänen.
Mari Väänänen 
Ympäristösuunnittelija 
p. 0400 243 640 
Viherrakenne, energia ja luonnonvarat, paikkatieto  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Liisa-Maija Hurme.
Liisa-Maija Hurme
Projektipäällikkö
p. 040 1543 831 
Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Pohjola.
Mari Pohjola 
Suunnittelujohtaja
perhevapaalla 

Kansainvälistyminen

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, tiedotamme kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rahoitusohjelmista, neuvomme hakijoita ja toimimme kansainvälisten hankkeiden osarahoittajana tai kumppanina.  

Antti Saartenoja 
Innovaatiojohtaja 
p. 050 3479 845  
Yhteistyöverkostot, kansainvälistymisen edistäminen, maahanmuutto  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Inkeri.
Sanna Inkeri 
Kansainvälisten asioiden päällikkö 
p. 040 1626 150 
Kansainväliset 
verkostot, Interreg-ohjelmat
Terhi Lake.
Terhi Lake
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
p. 040 5688 154

 
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Päivi Tuisku.
Päivi Tuisku
Projektikoordinaattori
p. 040 1680 375 
Julia Haapasaari
Viestintäsuunnittelija
p. 0400 241 813 
EU-tietokeskus
Adam Lenkiewiczin kuva.
Adam Lenkiewicz
Projektiassistentti
p. 040 351 8554
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Pia Kattelus.
Pia Kattelus 
Kansainvälisten asioiden päällikkö 
työvapaalla
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Ilona Ojala.
Ilona Ojala
Projektiassistentti
perhevapaalla

 

Kulttuuri

Kehitämme maakunnan kulttuurielämää ja vahvistamme yhteistyön edellytyksiä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Lisäksi viestimme kulttuurin ajankohtaisista uutisista sekä rahoitusmahdollisuuksista.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Jari Iso-Koivisto.
Jari Iso-Koivisto 
Hallintojohtaja 
p. 040 3563 910 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanna Hangasluoma.
Hanna Hangasluoma 
Kulttuuripäällikkö 
p. 040 7515 610 
Kulttuurin kehittäminen, 
verkostoyhteistyö, kulttuurihyvinvointi
Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstö Marika Puntala.
Marika Puntala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 6236 623
Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä, kulttuurin viestintä
Äärivivat ihmisen karikatyyristä.
Susanna Lehtonurmi
Harjoittelija 
p. 040 4804 117 

Hallinto

Huolehdimme liiton henkilöstöhallintoon, talouteen, toimisto- ja tietopalveluihin, arkistointiin sekä tietotekniikan käyttöön liittyvistä tehtävistä. 

Jari Iso-Koivisto
Hallintojohtaja 
p. 040 3563 910 
Päätöksenteko, talous, henkilöstöhallinto 

Maarit Koskela 
Hallintosihteeri 
p. 0400 682 883 
Kirjaamo, arkisto, julkaisut
Marjut Ojanperä 
Hallintosihteeri 
p. 0400 299 745
ICT-palvelut, kokoushallinto, tietosuojavastaava 
Silja Wartio 
Hallintosihteeri
p. 040 6651 960
Reskontra, tapahtumakalenteri
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Outi Mäki.
Outi Mäki 
Maksatusasiantuntija
p. 050 3538 388 
EAKR-,  JTF- ja AKKE-maksatukset


Tuuliina Palomäki 
Hallintosuunnittelija 
p. 0400 243 480  
Johtoryhmän sihteeri 

Lyhenneluettelo: 

  • AKKE: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus  
  • EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto 
  • JTF: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund)
  • Seutu-AIKO: Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet