Henkilökunta

Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee henkilökuntaa seuraavissa tehtävissä: Johtaminen ja strateginen yhteistyö, Kehittäminen ja rahoitus, Alueidenkäyttö ja liikenne, Kansainvälistyminen, Kulttuuri ja Hallintopalvelut.

Johtaminen ja strateginen yhteistyö

Edistämme Etelä-Pohjanmaan menestykseen keskeisesti vaikuttavien asioiden toteutumista. Teemme edunvalvonnassa laajaa yhteistyötä ja tuotamme monipuolista aineistoa maakunnan kehittämisen tueksi.

Asko Peltola
Maakuntajohtaja
p. 0400 590 123
Johtaminen, kunta- ja sidosryhmäyhteistyö 
Essi Vallbacka
Tutkimusharjoittelija
p. 040 6772 133
Liiton tilastosivujen päivitys 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanne Rantala.
Hanne Rantala 
Viestintäpäällikkö 
p. 040 5077 510  
Viestintä, markkinointi, mediayhteistyö 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Marko Rossinen.
Marko Rossinen 
Kunta-asiamies 
p. 040 3563 933
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö, yhteispalveluasiat, tilastot  

Kehittäminen ja rahoitus

Valmistelemme yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa strategioita ja lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia. Ohjelmatyön perustamme laajaan tulevaisuustarkasteluun. Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Heli Seppelvirta.
Heli Seppelvirta 
Aluekehitysjohtaja 
p. 040 5294 638 
Alue- ja rakennepolitiikka, tulevaisuus- ja ohjelmatyö, 
innovaatiotoiminta
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Heli Rintala.
Heli Rintala 
Kehittämispäällikkö 
p. 0400 172 202  
Maakunnan yhteistyöryhmä, 
alue- ja rakennepolitiikka, 
viranomaisyhteistyö 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Miika Laurila.
Miika Laurila 
Yhteyspäällikkö
p. 040 6603 733 
Tulevaisuus- ja ohjelmatyö, 
maakunnan tilannekuva, 
korkeakoulupolitiikka  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Outi Mäki.
Outi Mäki 
Kehittämisasiantuntija 
p. 050 3538 388 
EAKR-rahoitus, AKKE- ja Seutu-AIKO-maksatus 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Päivi Mäntymäki.
Päivi Mäntymäki
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 4807 858 
EAKR- ja AKKE-rahoitus

 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Kirsi Pajula.
Kirsi Pajula 
Kehittämisasiantuntija 
p. 050 3381 905  
EAKR- ja AKKE-rahoitus 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Puumala.
Sanna Puumala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 5094 420 
Maakuntaohjelma, AKKE-rahoitus, Seutu-AIKO 

Alueidenkäyttö ja liikenne

Osallistumme maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen strategisella alueidenkäytön suunnittelulla, maakuntakaavoituksella ja liikennejärjestelmätyöllä.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.
Antti Saartenoja 
Suunnittelujohtaja 
p. 050 3479 845  
Alueiden käyttö, liikennejärjestelmätyö, 
edunvalvonta   
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Pohjola.
Mari Pohjola 
Suunnittelupäällikkö 
p. 040 6108 445 
Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmätyö, ilmastotyö 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Susanna Anttila.
Susanna Anttila 
Maakuntasuunnittelija 
p. 040 6152 580 
Maakuntakaavoitus, kulttuuriympäristöt, maisema- ja virkistysalueet
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Jani Palomäki.
Jani Palomäki 
Suunnitteluinsinööri 
p. 040 6883 187 
Liikennejärjestelmätyö, teknisen huollon verkostot, laajakaista-asiat 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Liisa-Maija Hurme.
Liisa-Maija Hurme
Projektipäällikkö
p. 040 1543 831 

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Mari Väänänen.
Mari Väänänen 
Ympäristösuunnittelija 
p. 0400 243 640 
Viherrakenne, JTF-suunnitelma, paikkatieto  
Anna Marttila 
Harjoittelija 
p. 040 1951 208
 
Tapani Tarri
Projektipäällikkö 
p. 040 6412 866

Kansainvälistyminen

Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, tiedotamme kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rahoitusohjelmista, neuvomme hakijoita ja toimimme kansainvälisten hankkeiden osarahoittajana tai kumppanina.  

Antti Saartenoja 
Suunnittelujohtaja 
p. 050 3479 845  
Yhteistyöverkostot, kansainvälistymisen edistäminen, maahanmuutto  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Pia Kattelus.
Pia Kattelus 
Kansainvälisten asioiden päällikkö 
p. 040 6825 537 
Kansainvälistymisen toimintaohjelma, hankeneuvonta, yhteistyöverkostot  
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Sanna Inkeri.
Sanna Inkeri 
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 
p. 040 1626 150 
INTENCIVE-hanke, kansainväliset 
verkostot 
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanna Meriläinen.
Hanna Meriläinen 
Projektikoordinaattori 
p. 0400 241 813 
EU-tietokeskus,
FRIDGE-hanke 

Iris Aarola
Viestintäassistentti
p. 040 5689 972 

Kulttuuri

Kehitämme maakunnan kulttuurielämää ja vahvistamme yhteistyön edellytyksiä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Lisäksi viestimme kulttuurin ajankohtaisista uutisista sekä rahoitusmahdollisuuksista.  

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Hanna Hangasluoma.
Hanna Hangasluoma 
Kulttuuripäällikkö 
p. 040 7515 610 
Kulttuurin kehittäminen, 
verkostoyhteistyö, kulttuurihyvinvointi
Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Tuija Ahola
Tuija Ahola 
Kehittämisasiantuntija 
työvapaalla
Marika Puntala 
Kehittämisasiantuntija 
p. 040 6236 623

Mikaela Pihlajamäki
Harjoittelija 
p. 040 1857 003

Hallintopalvelut

Huolehdimme liiton henkilöstöhallintoon, talouteen, toimisto- ja tietopalveluihin, arkistointiin sekä tietotekniikan käyttöön liittyvistä tehtävistä. 

Jari Iso-Koivisto
Hallintojohtaja 
p. 040 3563 910 
Päätöksenteko, talous, henkilöstöhallinto 

Tuuliina Palomäki 
Hallintosuunnittelija 
p. 0400 243 480  
Johtoryhmän sihteeri 
Maarit Koskela 
Hallintosihteeri 
p. 0400 682 883 
Kirjaamo, arkisto, julkaisut

 
Silja Wartio 
Hallintosihteeri 
p. 040 6651 960 
Reskontra, tapahtumakalenteri
Marjut Ojanperä 
Hallintosihteeri 
p. 0400 299 745
ICT-palvelut, kokoushallinto, tietosuojavastaava 
Lea Palomäki 
Projektipäällikkö 
p. 040 6184 501 
Digituen verkosto 

Lyhenneluettelo: 

  • AKKE: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus  
  • EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto 
  • JTF: Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund)
  • Seutu-AIKO: Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävät verkostohankkeet