JTF Etelä-Pohjanmaalla

EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kehitetty oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi sisältää uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF). Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

JTF-rahaston toimet painottuvat Suomessa niille alueille, jotka kärsivät eniten turpeen energiakäytöstä luopumisesta. Etelä-Pohjanmaa on valtakunnallisesti tärkeimpiä energiaturpeen tuotantoalueita, maakunnassa sijaitsee lähes neljännes turvetuotantoalueista. Energiaturpeen arvioitu suora ja epäsuora työllistävyys oli vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla maakunnista korkein.

JTF-rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea vain alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyille investoinneille. Olemme käynnistäneet alueellisen suunnitelman valmistelun syksyllä 2020 ja suunnitelman tulisi olla valmis keväällä 2021. JTF-rahoituksen alueellista jaosta on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa päätöksiä toukokuussa 2021 ja JTF:n toimeenpano käynnistyy syksyn 2021 kuluessa.

Alueellisessa JTF-suunnitelmassa tulemme mm.

 • arvioimaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia erityisesti turpeen energiakäytön vähenemisen näkökulmasta
 • kuvaamaan, miten rahaston tuella voidaan vaikuttaa siirtymään liittyviin haasteisiin
 • kuvaamaan suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden odotettavissa olevia vaikutuksia
 • arvioimaan suunnitelman yhdenmukaisuutta kansallisten ja alueellisten strategioiden ja suunnitelmien kanssa

Alueellisen JTF-suunnitelman laadinta edellyttää laajaa vuorovaikutusta ja laadinnan tueksi olemme perustaneet asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmän roolina on tuoda tietoa suunnittelun tueksi, sitouttaa toimijoita suunnitelman tavoitteisiin sekä välittää tietoa. Ryhmässä käymme myös laajemmin keskustelua turvetuotannosta. 

Asiantuntijaryhmässä on edustus seuraavista organisaatioista:

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 • kunnat (Alavus, Kauhajoki, Kurikka, Seinäjoki, Soini, Ähtäri) 
 • Bioenergia ry 
 • Vapo 
 • EPV Bioturve Oy 
 • pienturvetuottajat
 • Koneyrittäjät
 • Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry 
 • Seinäjoen Energia Oy 
 • Suomen metsäkeskus 
 • Suomenselän metsänhoitoyhdistys 
 • MTK-Etelä-Pohjanmaa 
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) 
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 • Vaasan yliopisto 
 • Helsingin yliopisto 
 • Geologian tutkimuskeskus 
 • Thermopolis Oy 
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri 
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus

Olemme osallistaneet JTF-prosessiin alueen nuoria järjestämällä maaseutunuorille (MTK-Etelä-Pohjanmaa) kaksi keskustelutilaisuutta. Alueellisessa suunnittelussa hyödynnämme myös syksyllä 2020 yhteistyössä Sitran kanssa pidettyjen turvedialogien tuloksia (Lue lisää turvedialogeista Sitran sivuilta >>>).