JTF Etelä-Pohjanmaalla

EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kehitetty oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi sisältää uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF). Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

JTF-rahaston toimet painottuvat Suomessa niille alueille, jotka kärsivät eniten turpeen energiakäytöstä luopumisesta. Etelä-Pohjanmaa on valtakunnallisesti tärkeimpiä energiaturpeen tuotantoalueita, maakunnassa sijaitsee lähes neljännes turvetuotantoalueista. Energiaturpeen arvioitu suora ja epäsuora työllistävyys oli vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaalla maakunnista korkein.

JTF-rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea vain alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisesti tehdyille investoinneille. Avoinna olevista JTF-hankehauista tiedotetaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla.

Alueellisen JTF-suunnitelman laadinta on edellyttänyt laajaa vuorovaikutusta ja laadinnan tueksi perustimme syksyllä 2020 asiantuntijaryhmän, joka toimi kevääseen 2021 saakka. Asiantuntijaryhmän roolina oli tuoda tietoa suunnittelun tueksi, sitouttaa toimijoita suunnitelman tavoitteisiin sekä välittää tietoa. Ryhmässä kävimme myös laajemmin keskustelua turvetuotannosta. 

Asiantuntijaryhmässä oli edustus seuraavista organisaatioista:

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 • kunnat (Alavus, Kauhajoki, Kurikka, Seinäjoki, Soini, Ähtäri) 
 • Bioenergia ry 
 • Vapo 
 • EPV Bioturve Oy 
 • pienturvetuottajat
 • Koneyrittäjät
 • Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry 
 • Seinäjoen Energia Oy 
 • Suomen metsäkeskus 
 • Suomenselän metsänhoitoyhdistys 
 • MTK-Etelä-Pohjanmaa 
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) 
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 • Vaasan yliopisto 
 • Helsingin yliopisto 
 • Geologian tutkimuskeskus 
 • Thermopolis Oy 
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri 
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus

Olemme osallistaneet JTF-prosessiin alueen nuoria järjestämällä maaseutunuorille (MTK-Etelä-Pohjanmaa) kaksi keskustelutilaisuutta. Alueellisessa suunnittelussa hyödynnämme myös syksyllä 2020 yhteistyössä Sitran kanssa pidettyjen turvedialogien tuloksia (Lue lisää turvedialogeista Sitran sivuilta >>>).