EU-asioiden pallomeri


Maakuntajohtaja Heli Seppelvirta.

Euroopan parlamenttiin valittiin 720 uutta jäsentä, joista 15 tulee Suomesta. Tuleva EU-kausi on erityisen tärkeä Suomen tulevaisuuden määrittämisessä. Keskustelua hallitsevat turvallisuus, EU:n laajentuminen sekä strateginen omavaraisuus ja kilpailukyky. Lämpimät onnittelut ja paljon voimia Suomen edustajille vaativassa tehtävässä.

Suomi muodostaa parhaillaan ennakkokantoja tulevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen.  Tähän kohdistuu EU-tasolla merkittäviä uudistamis- ja kasvattamispaineita geopoliittisen tilanteen takia. Myös ns. perinteisten EU-politiikka-alojen – kuten koheesio- ja maatalouspolitiikan – toimivuus tulee varmistaa.

Kautta aikain EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on ollut vähentää kehityseroja alueiden välillä. Koheesiopolitiikan välineisiin kuuluu alue- ja rakennepolitiikan rahoitus, jota Etelä-Pohjanmaalla on tällä ohjelmakaudella hyvin käytettävissä. Tällaista rahoitusta tarvitaan jatkossakin, sillä valitettavasti Etelä-Pohjanmaa on aluekehitysmittarein mitattuna heikosti kehittynyt alue maan sisällä.

Miksi koheesiopolitiikan linjauksilla on väliä Etelä-Pohjanmaan aluekehittämiselle?  Kyseessä on se rahoitusväline, jolla maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa rahoitetaan. Näillä varoilla edistetään mm. ruokaekosysteemin ja ruokaketjun kestävyyden ratkaisuja. Varoilla tuetaan uusien teknologioiden hyödyntämistä yrityksissä, yrittäjyyteen, omistajanvaihdoksiin ja työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita sekä oppimisympäristöinvestointeja ja perusrakenteen investointeja. On tärkeää varmistaa riittävät koheesiopolitiikan kokonaisresurssit jatkossa koko maan kehittämiseksi.

Sekä nykyisen EU-ohjelmakauden toimeenpano että uuden ohjelmakauden valmistelu näkyvät liiton arjessa hyvin paljon. Kehittämis- ja maksatusasiantuntijat tekevät merkittävää työtä aluekehittämistä tukevien hankkeiden eteen. Maakunnan hanketoimijoilta eivät liioin innovatiiviset ideat lopu, mikä onkin ominaista ketterälle yrittäjyysmaakunnalle. 

Uuden ohjelmakauden valmistelu on laaja-alaista ja palloja on nyt hyvin paljon ilmassa niin EU-tasolla kuin kansallisesti. Nyt ei auta kuin porukalla hypätä tähän pallomereen! 

Rentouttavia kesäpäiviä! 

Heli Seppelvirta
maakuntajohtaja