Suunnitelmien supervuosi


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Asko Peltola.

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla tehtäväkenttämme kiteytetään seuraavasti: liitto on maakunnallisten tavoitteiden yhteensovittaja ja rohkea mahdollistaja. Liiton lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat aluekehittäminen ja maakuntasuunnittelu.

Teemme siis työtä entistä paremman kotiseudun puolesta. Suuntaviivoja toiminnallemme antavat päätöksentekijämme sekä 18 omistajakuntaamme. Kanssakäyminen alueellisten sidosryhmien kanssa on oleellinen osa toivotun tulevaisuuden rakentamista.

Kuluvalle vuodelle kasautuu monia työhömme vaikuttavia asioita. Päällimmäisinä kuntavaalit kesäkuulla sekä EU:n uuden ohjelmakauden 2021–2027 käynnistyminen. Myös koronapandemiaan liittyviä elvytysvaroja on jaossa niin liitossa kuin ELY-keskuksessa.

Kuntavaalien myötä saamme liittoon uudet päätöksentekoelimet. Maakuntavaltuusto valitaan kuntien valtuustoista. Se puolestaan valitsee maakuntahallituksen. Näihin tehtäviin on aina löytynyt sitoutuneita luottamushenkilöitä. Näköalapaikkoja on tarjolla – kannattaa olla tyrkyllä!

Uudet valtuutetut päättävät siitä, mihin suuntaan maakuntaamme kehitetään. Valmisteilla on pitkän aikavälin suunnitelma sekä valtuustokauden mittainen ohjelma ja monia muita. Yhteinen kattonimike ”Huomisen lakeus” näkyy lähivuosina monissa asiakirjoissamme.

EU:n ohjelmakausien vaihtuminen on yleensä pysäyttänyt hankerahoituksen vähintään vuodeksi. Koronaan liittyvät elvytyspaketit mullistavat onneksi tämänkin hankaluuden. Etelä-Pohjanmaan pitää vain olla hereillä, kun Suomen Kestävän kasvun ohjelman ja muiden toimien varoja tulee kesän jälkeen hakuun.

Edunvalvonnassa eniten puhuttavia teemoja alkuvuonna ovat olleet energiaturpeen hallitsematon alasajo ja korkeakoulutuspaikkojen vaje. Liitto on aktiivisesti valmistellut oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa (JTF). Siitä on silti valitettavan vähän apua turveyrittäjillemme ja turpeen käyttäjille. Kansallisia toimia tarvitaan välttämättä.

Korkeakoulutuksessa Etelä-Pohjanmaa on takamatkalla, käytettiinpä mitä mittaria hyvänsä. Koulutusmahdollisuuksia lisäämällä voimme tehokkaimmin vaikuttaa alueemme aivovuotoon, opiskeluikäisten nuorten poismuuttoon. Lisäämmekin määrätietoisesti painetta hallitukseen ja ministeriöön tiiviillä maakunnan toimijoiden yhteistyöllä.

Myös aluetukimäärityksissä haemme reilua ratkaisua erityisesti turvetuotannosta riippuvaisille seutukunnillemme vuosiksi 2022–2027. Lisäksi väyliin liittyviä tarpeita on terävöitetty juuri hyväksytyssä Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Koronan riepottelemalla kulttuurialallakin tapahtuu jotakin ilahduttavaa. Kulttuuriin kytkeytyvää hyvinvointia on selvitetty, ja upeita eteläpohjalaisia kohteita esittelevä kulttuurikartta on valmistunut. Lisäksi maakuntahallitus jakoi 60.000 euroa apurahoja pahimmin kärsineille toimijoille.

Vaikka osaa merkittävistä kesätapahtumistamme on jouduttu taas lykkäämään vuodella, toivon paikallisten tapahtumien viime suven tapaan paikkaavan tilannetta. Rokotukset myös rohkaissevat entistä useamman osallistumaan ja nauttimaan maakuntamme antimista.

Pandemiapilvien välistä pilkahtelee siis valonsäteitäkin. Luotetaan tulevaan ja tsempataan toinen toistamme. Kesää kohti!

Asko Peltola
maakuntajohtaja