Tehkää perässä! Mentorointiohjelma näyttää suuntaa


Kati Huovinmaa

Bensaa liekkeihin yksittäin ja yhdessä

Yksi mentoriurani antoisimmista töistä oli Etelä-Pohjanmaan kuntien kulttuuriosaajien mentorointiohjelman luotsaaminen 2020-2021. Pääsin aitiopaikalta perehtymään erilaisten kuntien kulttuurityöhön. Sain tutustua valloittaviin ja osaaviin ammattilaisiin ja edesauttaa kunta- ja kulttuurialan kokemuksellani yhä uusia onnistumisia. Mentorointiohjelman mahdollisti eteenpäinsuuntaava Etelä-Pohjanmaan liitto Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Ohjelma sisältyy Kulttuurin paikka -kehittämistehtävään.

Alkusysäys jäi vahvasti mieleen: sain kiinnostavan tarjouspyynnön Etelä-Pohjanmaan liitosta kesällä 2020. Innostukseni vain kasvoi mentorivalinnan vahvistuttua. Kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoman ideoima kokonaisuus sisälsi kolme työpajaa ja viisi yksilömentorointikertaa kullekin osallistujalle. Mukaan hakeutui asiantuntija- ja johtajaosallistujia, isommista ja pienemmistä kunnista.

Kukin kahdeksasta osallistujasta sai luottamuksellisesti käydä läpi omia tärkeitä pohdintoja ja löytää ratkaisuja. Osallistujat saivat itse määritellä tavoitteita. Näin varmistettiin, että hyöty on mahdollisimman suurta. Ryhmätapaamiset vahvistivat yhteistyön ja verkostojen voimaa. Käsittelyyn nousivat arvot, yhteistyö, ajanhallinta, motivaatio, perustehtävät, kommunikaatio, suunnitelmallisuus, kulttuurin tulevaisuus ja merkitys sekä uudet työntekemisen tavat. Digitaaliset alustat, kommunikaation merkitys ja mahdollisuudet etätyössä tulivat meillekin vahvasti todeksi pandemian myötä.

Tulkoon mitä vaan – kaiken takana on ymmärrys arvoista

Oivaltamalla perimmäiset arvot on mahdollista erottaa merkityksellisimmät asiat vähemmän merkityksellisistä. Omat työntekemiseni arvot ovat radikaalius ja vuorovaikutus. Radikaalius on vahvasti myönteinen arvo. Se on perinpohjaisuutta. Muutoksissa pelkkä pintaraapaisu ei riitä. On pysähdyttävä asioiden äärelle ja mietittävä, mistä vanhasta voi luopua päästäkseen eteenpäin. Keskityimme arvopohdintaan usean mentorointiohjelmaan osallistuneen kanssa.

Toinen työntekemiseni arvo on vuorovaikutus. Mentorointiohjelmassa korostuivat molemmat työni ydinarvot ja siksikin se oli minulle niin antoisa työkokonaisuus. Saimme perinpohjaisesti keskittyä kunkin osallistujan pohdintoihin. Mikä voisikaan olla vuorovaikutuksellisempaa kuin toinen toistaan keskittyneesti kuunteleva ja ratkaisuja etsivä mentorointipari? Vanha sanonta pätee: on syynsä, miksi ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu. Tärkeä osa vuorovaikutusta on kuunteleminen. Tällä ajatuksella etenimme mentoroinneissa.

Toiveikas katse tulevaan

Kehittämistehtävän tavoitteena on varmistaa, että maaseudulla ja maaseutumaisilla alueilla on mahdollisuus elää kulttuurisesti rikasta elämää. Tavoitetta on edistetty onnistuneesti mentoroinnin avulla. Ajan myötä yhteistyömme tulokset alkavat näkyä vielä tuntuvammin osallistujien omassa työssä ja kulttuurista nauttivien kuntalaisten parissa eri puolilla eloisaa Etelä-Pohjanmaata.

Toivottavasti meidän tarinamme saa vielä jatkua. Etelä-Pohjanmaan kehittäminen omaleimaisena ja elinvoimaisena kulttuurimaakuntana etenee välillä harppauksin, välillä pienin askelin. Iso kuva on silti selkeä: eteenpäin mennään! Mikäli mahdollisuuksia mentorointiin avautuu tulevaisuudessakin, suosittelen lämpimästi hakeutumaan mukaan. Jotain suurta voi liikahtaa eteenpäin.

Tekstin kirjoittaja Kati Huovinmaa on näkemyksellinen ja kysytty mentoroinnin & johtamisen ammattilainen sekä tietokirjailija. Työskenneltyään vuosia kunnallisen taidemuseon johtajana hän loi uuden uran ammattimentorina. Katin missiona on edesauttaa myönteisten muutosten toteutumiset yksittäisten ihmisten ja työyhteisöjen keskuudessa. Koulutustausta: FM taidehistoria, YJEAT, tradenomi YAMK, Certified Business Mentor. Tietokirja: Radikaali unelma – Näin johdat muutoksen (2020, Viisas Elämä).