Valta vaihtuu


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Asko Peltola.

Poikkeukselliset kuntavaalit ovat takana. Uurnille suunnattiin keskellä kukkeinta kesää mutta yhä koronapandemian varjostamina.

Ehdokkaita asettaneiden puolueiden kannatusluvuissa tuli muutoksia, kuten jokaisissa vaaleissa. Demokratia toimii ja hyvä niin.

Huolestunein olen ”sohvapuolueen” kannatuksen noususta. Useampi kuin neljä kymmenestä äänioikeutetusta jätti mahdollisuutensa käyttämättä. Lisäksi eteläpohjalaiskunnissa naisten osuus valituista jäi edelleen valitettavan niukaksi.

Kansa – tai ainakin runsas puolet siitä – on puhunut, joten pulinat pois. Äänestystulosten pohjalta kotiseutumme ja -kuntiemme kehittämistä jatketaan.

Lämmin kiitos kaikille ehdolle asettuneille ynnä intoa ja menestystä valituille. Vallan mukana seuraa myös vastuu, mutta luotan valittujen osaamiseen ja kehittämistahtoon.

*****

Kuntavaalien myötä myös Etelä-Pohjanmaan liiton päättäjäkunta uudistuu. Paikkajakojen muutoksista löytyy lisätietoa tästä julkaisusta.

Uusi maakuntavaltuusto ja -hallitus kokoontuvat ensimmäisen kerran lokakuulla. Joulukuun kokouksessa valtuusto saa päätettäväkseen Etelä-Pohjanmaan lähivuosien kehittämistä koskevat strategiat. Niistä on toki lausuntokierros ja valtuutettujen perehdytys jo tätä aiemmin.

Niin liittoon kuin muihinkin kuntayhtymiin valittavilta toivon rakentavaa otetta ja koko toiminta-alueen kehittämistahtoa. Sananparsi ”Leviät on maakunnan hartiat” tulee todeksi yhteistyöllä. Parhaimmillaan päättäjäjoukko muodostaa vain yhden ”maakuntapuolueen”.

*****

Kaikkiaan vuosi 2021 on Etelä-Pohjanmaan liitossa työntäyteinen. Koronapandemia on luonnollisesti tuonut monia muutoksia. Se ei kuitenkaan ole estänyt velvoitteittemme hoitamista.

Päättäjäkunnan uusiutumiseen liittyvien toimien ohella myös kansallisesti ja kansainvälisesti on monenlaista meneillään. Lähiviikkoina tiedämme, käynnistävätkö uudet hyvinvointialueet toimintansa vuoden 2023 alussa. Tällöin ensimmäiset aluevaalit pidettäisiin jo runsaan puolen vuoden kuluttua.

EU-ohjelmien osalta olemme siirtyneet uuden alue- ja rakennepolitiikan aikaan. Se kestää vuodet 2021–2027.

Yleensä EU:n ohjelmakausien vaihtuessa hankerahoitus näivettyy vähintään vuodeksi. Nyt muun muassa koronaelvytyksen takia rahaa on jaettavissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Hanketoimijoille löytyy mahdollisuuksia.

*****

Moni asia muuttuu, mutta kesää ei ole peruttu. Suomen suvi tarjoaa valoaan, ja tapaamiset onnistunevat pienemmilläkin turvaväleillä ja maskin nyörejä hellittäen. Iloitaan siitä, turvallisuus kuitenkin muistaen.

Aurinkoista ja virkistävää kesää ja lomaa jokahittelle!

Asko Peltola
Maakuntajohtaja