Verkostosta vauhtia digitukeen


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Lea Palomäki.

Verkostot ovat kautta aikojen koonneet yhden tavoitteen ympärille erilaisia osaajia ja tekijöitä silloin, kun halutaan saada aikaan jotain laajempaa. Nyt toimimme ”Digi kuuluu kaikille” -teeman alla. Digituen verkostohanke Etelä-Pohjanmaalla on täydentänyt loppuvuodesta 2020 Digi- ja viestintäviraston valtakunnallista digituen verkostoa. 

Maakunnassamme on yhteistyöhaluisia kouluttajia, hyvin motivoituneita sähköisten palvelun tarjoajia sekä matalan kynnyksen digiopastajia. Digituen verkosto kokoaa yhteen toimijat, joiden tavoitteina on mahdollistaa oppivassa  maakunnassa digiperustaito kaikille. Myös yksittäinen maakunnan asukas voi ratkaisevasti auttaa omia läheisiään ylittämään ensimmäisen digitaidon kynnyksen.  

Otetaan yhdessä iso askel parempaan palveluun ja suurempiin elämyksiin! Huonosti liikkumaan pääsevä voi etäyhteydellä jättää perusturvahakemuksen Kelaan. Kauas sukulaisistaan yksin jäänyt asukas voi nähdä suvun päivityksiä Facebookissa. Mumma ja paappa voivat etäyhteydellä katsella innostuneen lapsenlapsensa selostusta omista piirroksistaan. Internetissä on paljon käsityö- ja keitto-ohjeita. Siellä on myös pelejä ja mielenkiintoisia juttuja. Mitä, jos me kaikki kysyisimme parilta perheenjäseneltä tai naapurilta: ”Tuukko kattomahan mitä täältä netistä löytyy?”. Merkittävä askel kohti perusdigitaitoa olisi tehty.

Etelä-Pohjanmaan digituen verkosto on kasvanut yli 100 jäseneen samalla, kun olemme kokoontuneet työpajoihin miettimään ratkaisuja digituen tarjonnan haasteisiin. Digituen tarpeen nykytilan selvitys osoitti, että eniten apua kaivataan asiasisältöihin sekä laitteiden käyttöön ja hankintaan. Digitukea kaivattiin myös viranomais- ja pankkipalveluihin, nettikauppaan ja terveysasioiden hoitoon sekä sähköisten kunta-asioiden ja sähköpostin käyttöön. Palvelun tarjoajat taas kokivat haasteena digituen löydettävyyden.

Verkoston työpajoissa esitettiin paljon hyviä uusia ja uudelleen käynnistettäviä toimenpiteitä matalan kynnyksen digituesta, vertaistuesta, kiertävästä digitalkkarista, viestinnän keinoista sekä digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden parantamisesta. Osa toimenpiteistä on jo toteutusvaiheessa: Verkostokokoontumisissa olemme esitelleet eri tahojen digitoimintaa toisillemme. Olemme huomanneet, miten helposti esimerkiksi viranomaispalvelut ovat saatavilla. Olemme kutsuneet verkostoon myös laiteopastajia eri puolilta maakuntaa kertomaan, koska vanha laite kannattaa korjata ja koska vaihtaa uuteen. 

Meillä on yhteinen verkostomerkki, joka takaa digitoimijan tutustuneen Digi- ja väestötietoviraston eettisiin ohjeisiin. Verkostomerkki löytyy nyt eri puolilta maakuntaa muun muassa kirjastoista ja kuntien asiointipisteistä. On huippua huomata, että digituen verkoston yhteisiä toimenpide-esityksiä on jo valmiiksi tai otetaan käyttöön myös muissa maakunnan hankkeissa! 

Lea Palomäki
projektipäällikkö