Etelä-Pohjanmaa tyytyväinen alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevaan rahanjakopäätökseen


200 euron seteleitä pyykkinarulla, koristeellinen.

Valtioneuvosto on 30.9.2021 tehnyt kauan odotetun päätöksen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021‒2027 koskevasta alueellisesta rahanjaosta. Alue- ja rakennepolitiikan rahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Etelä-Pohjanmaalle kohdennetaan ohjelmakauden aikana alue- ja rakennepolitiikan rahastojen rahoitusosuutta yhteensä 79,2 miljoonaa euroa, mikä tekee noin 58,5 euroa/asukas/vuosi. Edellisellä EU-ohjelmakaudella 2014‒2020 Etelä-Pohjanmaan alkuperäinen EU-rahastojen rahoitusosuus oli noin 21,3 miljoonaa euroa eli noin 15 euroa/asukas/vuosi. Sittemmin ohjelmakauden lopulla rakennerahastojen (EAKR, ESR) lisärahoitusta saatiin koronaelvytysrahoituksen kautta noin 5 miljoonaa euroa. JTF-rahastoa ei vielä ollut.

Kaiken kaikkiaan julkisen rahoituksen (EU, valtio, kunnat ja muu julkinen sektori) määrä Etelä-Pohjanmaalla nousee kaudella 2021‒2027 arviolta vähintään 125 miljoonaan euroon. Lisäksi alueen yritykset osallistuvat merkittävällä panostuksella rahoitukseen yrityskohtaisissa hankkeissa.

‒ Olemme erittäin tyytyväisiä päätökseen. Siinä on nyt lopultakin huomioitu viestimme siitä, että aluekehityseroja on eri puolilla Suomea, ei vain Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etelä-Pohjanmaa saa merkittävät resurssit alueensa kehittämiseen, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Seitsemän vuoden ohjelmakauden rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön. Käytännössä rahoitusta suunnataan eri rahastojen kautta muun muassa aluetalouden piristämiseen, pk-yritysten kasvuun ja uudistamiseen, osaamisen lisäämiseen ja TKI-toiminnan tukemiseen, työllisyystoimiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vähähiilisen ja digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Uusi JTF-rahasto on tarkoitettu alueille, jotka kärsivät eniten turvetuotannon vähenemisen aiheuttamista vaikutuksista. Sillä voidaan muun muassa vahvistaa yritystoimintaa ja osaamista, kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä edistää turvemaiden kestävää käyttöä.

‒ Rahoituspäätös huomioi myös sen, että energiaturvetuotannosta luopumisen työllisyys- ja aluetalousvaikutukset iskevät hyvin voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalle, muistuttaa Peltola.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638
  • Kehittämispäällikkö Heli Rintala, p. 0400 172 202