Etelä-Pohjanmaan valtiontukialueet vaarassa alentua – toteutuessaan kohtuuton isku elinkeinoelämälle


Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 21.2.2024 esityksen Suomen aluetukikartan muuttamisesta. Esityksen mukaan kaikki Etelä-Pohjanmaan tällä hetkellä perustasoa korkeammiksi luokiteltavat tukialueet alennettaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Vimpelin, Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin tukialueluokituksen pudottamista, mikä iskisi taloudellisesti kohtuuttoman kovaa hankalassa tilanteessa oleviin alueisiin.

Etelä-Pohjanmaan liitto pitää työ- ja elinkeinoministeriön keskellä taantumaa ja kasvavaa työttömyyttä tekemää esitystä kestämättömänä alueen elinkeinoelämälle. Aluetukikartta määrittää, minkä verran yritys voi saada investointitukea ja sen tarkoituksena on vähentää eroja alueiden välisessä kehityksessä. 

– Liitto teki viime hallituskaudella hartiavoimin töitä sen eteen, että Suupohja, Kuusiokunnat ja Järviseutu nimettäisiin korkeampaan tukiluokkaan. Perusteina olivat faktat aluetaloudellisesta kehityksestä ja energiaturpeen alasajon negatiiviset vaikutukset alueille, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta summaa. 

Valtioneuvosto vahvisti kesällä 2022 Kuusiokuntien ja Järviseudun pääsyn korkeampaan II-tukiluokkaan vuosille 2022–2027.

– Alueiden tukiluokituksen muuttaminen vain kahta vuotta myöhemmin olisi kohtuutonta paikallisille yrityksille, jotka tarvitsevat investointipäätösten tueksi pitkäjänteistä ja vakaata elinkeinopolitiikkaa, Seppelvirta jatkaa. 

Järviseudun ja Kuusiokuntien alueiden väkiluku laskee voimakkaasti, minkä lisäksi alueiden koulutustaso ja TKI-panostukset ovat maan heikoimpien joukossa. Kuusiokuntien seudulla on lisäksi meneillään vakava rakennemuutostilanne, joka kohdistuu erityisesti Alavuden teollisuuteen ja työpaikkoihin. Näiden alueiden pudottaminen korkeammasta tukiluokasta kärjistäisi niiden taloudellisia ongelmia entisestään. 

Aluetukikartan muutoksesta voi esittää työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntoja ja mielipiteitä 21.2.–8.3.2024 välisenä aikana. Etelä-Pohjanmaan liitto aikoo esittää aiheesta lausunnon, jotta ministeriön ehdotus ei menisi sellaisenaan läpi. Kuusiokuntien ja Järviseudun alueiden on ehdottomasti pysyttävä korkeammassa tukiluokassa.

Mikko Savola, Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
Kai Pöntinen, Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja 
Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638.