Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos nähtävillä


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 1.2.2023-10.3.2023 kunnissa, Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä liiton verkkosivuilla: www.epliitto.fi/maakuntakaava. Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä. 

Maakuntakaava 2050 sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiantuotannon sekä kulttuuriympäristöjen teemat. 

Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etelapohjanmaa. fi tai kirjeitse os. Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.

Kaavan esittelytilaisuuksista on lisätietoja liiton verkkosivuilla: www.epliitto.fi/maakuntakaava.

Lisätiedot: Mari Pohjola, suunnittelujohtaja, p. 040 6108 445

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus