Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman käynnistäminen ja vaikutusten arviointi


Koristeellinen.

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntaohjelman laadinnan. Maakuntaohjelma on maakunnan poliittinen kannanotto keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Ohjelman on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntaohjelma laaditaan alueiden kehittämislain säädösten mukaisesti. Samassa prosessissa valmistellaan myös pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja päivitetään älykkään erikoistumisen strategia. Kokonaisuudesta käytetään nimeä maakuntastrategia.

Maakuntaohjelman aikajänne ulottuu vuosiin 2026–2029 ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden vuoteen 2050. Asiakirja laaditaan siten, että se hyväksytään maakuntavaltuustossa joulukuussa 2025.

Osana maakuntaohjelmaa ja sen valmistelua laaditaan ympäristövaikutusten arvioimiseksi ympäristöselostus.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelman laatiminen toteutetaan avoimena, vuorovaikutteisena ja yhteistyöhön perustuvana prosessina. Valmisteluaineisto tulee olemaan jatkuvasti nähtävillä ja kommentoitavissa Etelä-Pohjanmaan liiton kotisivuilla ja saatavilla paperiversiona Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Lisätietoja maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen valmistelusta antavat aluekehitysjohtaja Heli Rintala (p. 0400 172 202, sähköposti heli.rintala@etela-pohjanmaa.fi) ja kehittämisasiantuntija Sanna Puumala (p. 040 509 4420, sähköposti sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi).

Seinäjoella 19.6.2024
Etelä-Pohjanmaan liitto