Lastenkulttuuria levitetään koko maakuntaan MaaMa 2021 -hankkeessa


Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat mukana lastenkulttuuria levittävässä ja kehittävässä MaaMa 2021 − Maakunnalliset mahdollisuudet -hankkeessa. Tavoitteena on samalla kartoittaa, voisiko Lastenkulttuurikeskus Louhimo laajentua maakunnalliseksi. Hankkeelle on saatu Taiteen edistämiskeskuksen lastenkulttuurin erityisavustus ja lisäksi rahoittajina ovat Louhimo, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä kuntakumppanit.

Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus, jonka vakiintuneeseen toiminta-alueeseen kuuluvat Seinäjoki, Ilmajoki ja Kurikka. Louhimo on tehnyt pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tuottamalla heille kohdennettuja taide- ja kulttuuripalveluita jo 15 vuoden ajan. Louhimo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. MaaMa 2021 -hankkeessa tuodaan syksyn aikana maistiaisten omaisia lastenkulttuurisisältöjä Alajärven, Alavuden, Evijärven, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan, Kuortaneen, Lappajärven, Lapuan, Soinin, Teuvan, Vimpelin ja Ähtärin kuntiin.

MaaMa 2021 -hanketta edelsi viime vuonna kymmenessä kunnassa toteutettu pilotti, jonka rahoitti Etelä-Pohjanmaan liitto. Pilotin aluksi toteutettiin laaja kysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnille sekä sivistystoimien viranhaltijoille. Vastausten perusteella lastenkulttuurin tilanne vaihteli eri kuntien välillä, mutta vastaajista 96 % koki tarpeelliseksi kehittää kuntansa lastenkulttuuritoimintaa.

”Etelä-Pohjanmaan liiton näkökulmasta MaaMa 2021 -hankkeessa toteutetaan tiiviisti liiton kulttuuristrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on laajentaa laadukkaiden ja monipuolisten lastenkulttuurisisältöjen saavutettavuutta maakunnassa”, kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma toteaa.

Mukana olevissa kunnissa järjestetään tänä syksynä koulupäivien yhteydessä taide- ja kulttuurisisältöisiä työpajoja aina elektronisesta musiikista sirkukseen ja sanataiteeseen valituille luokka-asteille kohdennettuina. Varhaiskasvatukseen tarjotaan lisäksi Taidetärppejä ja yläkouluikäisille esittävää toimintaa digitaalisia alustoja hyödyntäen.

”Toimintaa kehitetään yhteistyön kautta tukemalla kuntien taide- ja kulttuurikasvatusta ja antamalla kasvatusalan ammattilaisille avaimia taide- ja kulttuurikasvatustyön toteutukseen”, MaaMa 2021 -hankkeen koordinaattori Laura Buckman kertoo.


Käytännön kokemusten ja palautteiden pohjalta selvitetään, olisiko Louhimon toiminnan laajentumiselle pysyvästi maakunnalliseksi sekä tarpeita että resursseja. Kunnat voisivat mahdollisesti hankkia lastenkulttuurikeskuksen kautta tiettyjen teemojen tai yksittäisten sisältöjen toteutuksen omiin kulttuurikasvatussuunnitelmiensa pohjalta. MaaMa 2021 -hankkeen toimenpiteillä nostetaan lastenkulttuurin profiilia ja tuetaan kunnissa jo tehtävää rikasta lastenkulttuurityötä ja taiteen perusopetusta.


Lisätietoja Louhimosta:

  • https://www.louhimo.com/info/

Lisätietoja hankkeesta:

  • MaaMa 2021 -hankkeen koordinaattori Laura Buckman,
    p. 050 3590 037, laura.buckman(a)etela-pohjanmaa.fi
  • Lastenkulttuurikeskus Louhimon vs. lastenkulttuurikoordinaattori
    Tanja Huuskonen, p. 044 418 1273, tanja.huuskonen(a)etela-pohjanmaa.fi
  • Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma,
    p. 040 7515 610, hanna.hangasluoma(a)etela-pohjanmaa.fi