Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä-liikennekäytävän suunnittelu liikkeelle


Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa käynnistämässä hankearvioinnin valtatielle 18 Alavuden ja Jyväskylän väliselle osuudelle. Väyläviraston rahoittamassa hankearvioinnissa määritellään koko välin kehittämisen tavoitetila ja erilaiset toimenpidevaihtoehdot sekä selvitetään Myllymäki−Multia ja Tuuri−Hakojärvi-oikaisujen suunnitelmien ajanmukaisuus.

− Kolmen maakunnan ja yhteysvälin kuntien tiiviin vaikuttamistyön tuloksena liikennekäytävän suunnittelu saadaan vihdoin liikkeelle. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä alueen ELY-keskusten sekä Väyläviraston kanssa. Työ antaa pohjan jatkolle, jota lähdetään kehittämisryhmän toimesta edistämään heti hankearvioinnin lopputulosten valmistuttua, Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän puheenjohtaja kansanedustaja Mikko Savola iloitsee.

− Hankearvioinnin avulla selvitetään Alavus−Jyväskylä-välin toimenpiteiden vaikutuksia, yhteiskuntataloudellista kannattavuutta, vaikuttavuutta ja toteutettavuutta. Arviointi toimii pohjana tarkemmalle suunnittelulle. Jatkotoimenpiteiden aikataulusta tai rahoituksesta ei tässä vaiheessa päätetä, kertoo hankearviointi-projektista vastaava yksikön päällikkö Minna Immonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Konsultiksi projektiin on valittu FCG Finnish Consulting Group Oy,ja hankearvioinnin on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhteysväliselvitys käynnistyy

Hankearvioinnin lisäksi keväällä käynnistyy Etelä-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan liiton ja Keski-Suomen liiton sekä liikennekäytävän kuntien toimesta yhteysväliselvitys, jossa tutkitaan koko yhteysvälin kehittämistä niin tie- ja ratainfran kuin liikenteen palveluiden kannalta. Myös tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten ja Väyläviraston kanssa.

Yhteysväliselvityksessä kootaan yhteen nyt laadittavan hankearvioinnin sekä muiden aiempien selvitysten tulokset ja muodostetaan niiden ja tämän selvitysten pohjalta kehityspolut, joiden perusteella yhteysvälin hankkeita voidaan edistää. Yhteysväliselvityksessä liikennekäytävää tullaan tarkastelemaan nimenomaan liikennejärjestelmän näkökulmasta, mikä poikkeaa totutusta.

− Haluamme osaltamme olla kehittämässä uudenlaista, kokonaisvaltaista ajattelua ja suunnittelua. Pystymme tällä kattavalla yhteysväliselvityksellä vastaamaan valtakunnallisessa Liikenne12-suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, uskoo Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Kansanedustaja Riitta Mäkinen kehittämisryhmän varapuheenjohtajaksi

Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmä kokousti perjantaina 19.3.2021. Kokouksessa valittiin ryhmän uudeksi varapuheenjohtajaksi jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen.

− Vaikka valtakunnallisten pääväylien hankkeet edistyvät, poikittaisliikenneyhteyksien tarkastelua ja kehittämistä ei voida unohtaa. Niiden parantaminen on keskeinen osa kansanlaisten ja elinkeinoelämän liikkumista. On ilo olla mukana rakentamassa parempia yhteyksiä. Keski-Suomea ja koko yhteysvälin aluetta palvelee toimivat yhteydet jokaiseen ilmansuuntaan, toteaa Mäkinen.

Lisätietoja antavat:

Hankearvioinnin osalta:

  • Minna Immonen, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 029 502 4685
  • Timo Liljamo, johtava liikennejärjestelmäasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 029 502 7796

VaasaSeinäjokiJyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmä:

  • Mikko Savola, kansanedustaja, ryhmän puheenjohtaja, p. 040 575 8498
  • Riitta Mäkinen, kansanedustaja, ryhmän varapuheenjohtaja, p. 050 430 2197
  • Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 050 3479 845

FAKTA:

  • Liikennekäytävä muodostuu valtatiestä 18 sekä rautatiestä välillä Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä.
  • Liikennekäytävä on merkittävä poikittaisliikenteen yhteys. Se yhdistää kolme suurta maakuntakeskusta. Liikennekäytävä palvelee alueen lisäksi merkittävää osaa Suomesta sekä vientiä meriteitse Vaasasta.
  • Liikennekäytävällä on erityistä merkitystä työ- ja opiskelumatkapendelöinnin sekä matkailun ja metsäteollisuuden kannalta.
  • Vaasa−Seinäjoki−Jyväskylä-liikennekäytävän kehittämisryhmä on perustettu vuoden 2019 lopussa. Ryhmään on yhdistetty valtatien 18 ja rautatien edunvalvontaryhmät.
  • Ryhmä koostuu maakuntaliittojen, liikennekäytävän kuntien ja liike-elämän edustajista. Asiantuntijoiksi ryhmä on kutsunut alueen ELY-keskusten edustajat.